Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Tan Thuy Hoang
Tan Thuy Hoang CTV 10 tháng 1 lúc 11:59

Rõ ràng đa thức \(x^3-1\) chia hết cho đa thức \(x^2+x+1\).

Ta tách: \(x^9+x^6+x^3+1=\left(x^9-1\right)+\left(x^6-1\right)+\left(x^3-1\right)+4=\left(x^3-1\right)\left(x^6+x^3+1\right)+\left(x^3-1\right)\left(x^3+1\right)+\left(x^3-1\right)+4\).

Từ đây suy ra đa thức đó chia cho đa thức \(x^2+x+1\) được đa thức dư là 4.

Bình luận (0)
๖ۣۜ๖ۣۜBé_๖ۣۜZαηッ
๖ۣۜ๖ۣۜBé_๖ۣۜZαηッ 10 tháng 1 lúc 11:44

Không chia có mà làm=niềm tin ah

 

Bình luận (0)
Tường Hà
Tường Hà 6 tháng 1 lúc 15:19

x2-2 bn

Bình luận (1)
Lισи❖Minh Caoツ
Lισи❖Minh Caoツ 6 tháng 1 lúc 15:39

3x^4 + x^3 - 7x^2 - 2x + 2 3x^2 + x - 1 x^2 - 2 3x^4 + 3x^3 - x^2 - -6x^2 - 2x + 2 -6x^2 - 2x + 2 - 0

Bình luận (2)
Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 22 tháng 12 2020 lúc 0:43

Lời giải:

Có vẻ bạn đang viết sai đề. Với a bằng mấy thì f(x) chia hết cho g(x) thì đúng hơn.

\(f(x)=3x^3+10x^2-a+5=x^2(3x+1)+3x(3x+1)-(3x+1)+1+a+5\)

\(=(3x+1)(x^2+3x-1)+a+6=g(x)(x^2+3x-1)+a+6\)

Để \(f(x)\vdots g(x) \) thì \(a+6=0\Rightarrow a=-6\)

Bình luận (0)
Phạm Dũng
Phạm Dũng 21 tháng 12 2020 lúc 22:12

= -2x bình+3x-2

 

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN