Chương VII- Chất rắn và chất lỏng - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

bài 1 : một thanh ray dài 10m được lắp trên đường sắt ở 20°C . Phải để hở 2 đầu 1 bề rộng bao nhiêu để nhiệt độ nóng lên đến 60°C thì vẫn đủ chổ cho thanh ray dãn ra ? α = 12.10-6 K-1

bài 2 : một lá nhôm hình chữ nhật có kích thước 2m x 1m ở 0°C . Đốt nóng tấm nhôm tới 400°C thì điện tích tâm nhôm sẽ bao nhiêu ? α= 25.10-6 K-1

bài 3 : một ấm bằng đồng thau có dung tích 3 lít ở 30°C . dùng ấm này đung nước thì khi sôi dung tích của ấm là 3.012 lít . hệ số nở dài của đồng thay là bao nhiêu /

bài 4: tích khối lượng riêng của đồng thau ở 500°C,biết khối lượng riêng của đồng thau ở 0°C là 8,7.103kg/m3, α=1,8.10-5K-1

bài 5 ; một quả cầu bằng sắt có bán kính 5cm ở nhiệt độ 27°C . khi thả quả cầu vào trong nối nước đang sôi thì thể tích của nó là bao nhiêu ? cho hệ số nở dài của sắt 1,14.10-7K-1

bài 6; một khung cửa sổ bằng nhôm có kích thước 1,2mX1,5m ở nhiệt độ 25°C . diện tích của khung tăng thêm bao nhiêu nếu nhiệt độ là 40°C . cho hệ sô nở dài của nhôm là 2,45.10-7K-1

bài 7: tính nhiệt lượng nếu nhiệt độ cung cấp cho 250g nước đá đang ở -5°C tăng lên đến 10°C . biết nhiệt dung riêng của nước đá và nước là 4190J/kgk, nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 334000J/kg

Được cập nhật 17 tháng 6 lúc 22:02 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.