Bài 19. Các chất được cấu tạo như thế nào?

B.Trâm
2 tháng 7 2020 lúc 20:51

Nhiệt lượng được hiểu là phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất đi trong quá trình truyền nhiệt.

Nhiệt lượng của 1 vật thu vào để làm nóng lên phụ thuộc vào 3 yếu tố sau:

Khối lượng của vật: Nếu khối lượng của vật càng lớn thì nhiệt lượng của vật thu vào cũng càng lớn. Độ tăng nhiệt độ: Nếu độ tăng nhiệt của vật càng lớn thì nhiệt lượng mà vật thu vào cũng càng lớn. Chất cấu tạo nên vật.
Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Thiếu tá -
2 tháng 7 2020 lúc 21:02

-Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.

-Nhiệt lượng mà một vật thu vào để tăng nhiệt độ phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng nhiệt độ của vật và nhiệt dung riêng của chất làm vật.

Bình luận (0)
mỹ phạm
2 tháng 7 2020 lúc 20:41

Độ dẫn nhiệt của các chất theo thứ tự giảm dần :

Đồng - Nhôm - Thủy Tinh - Nước

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
28 tháng 6 2020 lúc 23:00

Khi các nguyên tử phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên

A. Nhiệt độ của vật

B. Khối lượng của vật

C. Trọng lượng của vật

D. Cả khối lượng lẫn trọng lượng của vật

Bình luận (0)
Tuyết Ngân
4 tháng 6 2020 lúc 20:41

các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là các nguyên tử, phân tử. vì khích thước các hạt này rất nhỏ nên mắt thường không nhìn thấy được nên ta thấy vật liền 1 khối.nhiệt độ của vật càng cao hì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh. chuyển động này gọi là chuyển động nhiệt

Bình luận (0)
minh quang
1 tháng 6 2020 lúc 15:36

C

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN