Câu hỏi ôn tập vi sinh vật

kinbed
6 tháng 5 lúc 17:44

+ VSV khuyết dưỡng: là VSV không tự tổng hợp được nhân tố sinh trưởng.

+ VSV nguyên dưỡng: là VSV tự tổng hợp được nhân tố sinh trưởng.

(VSV là vi sinh vật)

Bình luận (0)
Sunflower
5 tháng 5 lúc 5:43

 Do VSV : thực phẩm là môi trường giàu dinh dưởng nên rất thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của nhiều loại VSV. Cho nên trong quá trình gia công, chế biến và bảo quản đã có nhiều loại VSV xâm nhập vào thực phẩm. Tại đây chúng đã tiết ra nhiều loại enzim khác nhau phân hủy các chất dinh dưởng làm giảm giá trị của thực phẩm và đôi khi còn làm cho thực phẩm bị nhiểm chất độc.
 

Bình luận (0)
Tú Anh
24 tháng 4 lúc 21:30

6. B

7. A

8. A

9. D

10. B

11. B

 

Bình luận (0)
Hương Nguyễn
25 tháng 4 lúc 1:48

6. B 7.A 8. A 9. D 10. B 11. B 12. B

Bình luận (0)
Nguyễn Thái Sơn
31 tháng 3 lúc 21:42

giai thich hien tuong nua

Bình luận (0)
Quang Nhân
31 tháng 3 lúc 21:43

Hiện tượng: Đường chuyển sang màu đen và sôi trào

- Phương trình hóa học:

  C12H22O11 + H2SO4(đ) → 12C + H2SO4 .11H2O

 

Bình luận (0)
Quang Nhân
20 tháng 3 lúc 20:49

1) Qua trinh hit tho cua con nguoi co lien quan nhu the nao voi qua trinh ho hap te bao

A. Cung cap O2 de tao ra H2O giai phong nang luong ATP

B. Qua trinh ho hap ngoai giup cung cap O2 cho qua trinh ho hap te bao 

C. Qua trinh ho hap ngoai giup trao doi Ova CO2 cho qua trinh ho hap te bao

D. Cung cap O2 cho giai doan chuoi chuyen electron trong ho hap te bao giup te bao thu duoc nhieu ATP nhat

Bình luận (0)
Quang Nhân
20 tháng 3 lúc 20:44

1) Sap pham nao sau day deu duoc tao ra o ca 3 giai doan: Duong phan, chu trinh Crep, chuoi chuyen electron

A. H2O               B. CO2        C. FADH2             D. ATP

Bình luận (0)
Văn Toàn Phó
26 tháng 3 lúc 21:10

Đáp án C 

Bình luận (0)
Quang Nhân
20 tháng 3 lúc 20:34

1) 1 phan tu glucozo bi oxi hoa hoan toan trong duong phan va chu trinh Kreps chi tao ra 1 vai ATP. Phan nang luong con lai cua phan tu glucozo ban dau nam trong nhung chat nao sau day?

A. FAD va NAD+       B. O2 va CO2          C. NADH va CO2         D. NADH va FADH2

Bình luận (0)
Sunflower
20 tháng 3 lúc 20:36

1) 1 phan tu glucozo bi oxi hoa hoan toan trong duong phan va chu trinh Kreps chi tao ra 1 vai ATP. Phan nang luong con lai cua phan tu glucozo ban dau nam trong nhung chat nao sau day?

A. FAD va NAD+       B. O2 va CO2          C. NADH va CO2         D. NADH va FADH2

Bình luận (0)
Mai Hiền
26 tháng 1 lúc 12:25

- Phân giải cacbohidrat: cacbohidrat trải qua quá trình đường phân tạo thành axit piruvic rồi biến đổi thành axêtyl–CoA đi vào chu trình Crep

- Phân giải prôtêin: prôtêin được phân giải thành axit amin rồi biến đổi thành axêtyl–CoA đi vào chu trình Crep.

- Phân giải lipit: lipit được phân giải thành axit béo và glixêrol rồi biến đổi thành axêtyl–CoA và đi vào chu trình Crep.

undefined

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN