Câu có chức năng giao tiếp

Trần Hoàng Nghĩa
17 tháng 5 2018 lúc 12:45

she/love/listen/traditional music

=> She loves listening to traditional music.

Bình luận (0)
An Trần
24 tháng 6 2017 lúc 13:09

Tui không muốn quay đầu 1800 để làm đâu ucche

Bình luận (0)
Linh Nguyễn
27 tháng 6 2017 lúc 15:19

Bạn chụp nghiêng thế , sao t làm đc, chụp dọc, rõ dễ nhìn hơn nhé , với lại đăng từng cái 1 thôi, loạn hết lên :)

Bình luận (2)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN