Cắt ghép lò xo, lực kéo về - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 1 : Hai lò xo khối lượng không đnags kể, độ cứng lần lượt là \(k_1\)=100N/m ,\(k_2\)=150N/m, có cùng độ dài tự nhiên \(l_0\)=20cm được treo thẳng đứng như hình vẽ. đầu dưới 2 lò xo nối với 1 vật khối lượng m =1 kg lấy g=10m/s2. tính chiều dài lò xo khi vật cân bằng .
bài 2: Một lò xo được giữ cố định 1 đầu, khi tác dụng vào đầu kia của nó 1 lực kéo F1=1,8 N thì nó có chiều dài =17cm. khi lực kéo F2 =4,2N thì nó có chiều dài l2= 21 cm tính độ cứng và chiều dài tự nhiên của lò xo
bài 3: Một lò xo có chiều dài tự nhiên là \(l_0\)=27 cm được treo thẳng đứng Khi treo vào lò xo 1 vật có trọng lượng =5N thì lò xo dài \(l_1\) =44cm Khi treo 1 vật khác có trọng lượng \(P_2\) chưa biết vào lò xo thì lò xo dài \(l_2\)=35cm Tính độ cứng của lò xo và độ dài chưa biết
Bài 4: Một lò xo có chiều dài tự nhiên là \(l_0\)=24cm, độ cứng k = 10 N/m ngườ ta cắt lò xo này thành 2 lò xo có chiều dài là \(l_1\)=8cm , \(l_2\)=16cm . Tính độ cứng của mỗi lò xo tạo thành
Bài 5: Hai lò xo , lò xo 1 dài thêm 2 cm khi treo vật m1 =2 kg lò xo 2 dài thêm 3 cm khi treo vật m2 = 1,5kg Tìm tỷ số \(\dfrac{k_1}{k_2}\)

Được cập nhật 29 tháng 3 2019 lúc 13:10 3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.