Bài 17. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

❤ ~~ Yến ~~ ❤
26 tháng 2 lúc 12:17

p1 = m1v1 = 1.3 = 3kg.m/s

p2 = m2v2 = 3.1 = 3kg.m/s

a) Động lượng của hệ: 1 + 2 

Độ lớn của hệ: p = p1 + p2 = 3 + 3 = 6kg.m/s

b) Động lượng của hệ: 1 + 2 

Độ lớn của hệ: p = | p1 - p2 | = | 3 - 3 | = 0kg.m/s

c) Động lượng của hệ: 1 + 2 

Độ lớn của hệ: \(p=\sqrt{p_1^2+p^2_2}=\sqrt{3^2+3^2}=4,242kg.m/s\)

Bình luận (0)
Hồng Quang
26 tháng 2 lúc 16:35

Phương trình chuyển động ném xiên của viên bi: 

Theo trục Ox: \(x=\left(v_0\cos\alpha\right)t\) 

Theo trục Oy: \(y=\left(v_0\sin\alpha\right)t-\dfrac{1}{2}gt^2\) 

Phương trình quỹ đạo của viên bi: \(y=\dfrac{-g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2+\left(\tan\alpha\right)x\)

Để tầm xa trên mặt bàn cực đại thì viên bi phải bay sát mép bàn và hợp với phương ngang 1 góc 45 độ

Dễ chứng minh: \(\cos\alpha=\sqrt{\dfrac{1}{2}-\dfrac{gh}{v_0^2}}\)

Chứng minh: Ta có: \(v_x=v_y\Leftrightarrow v^2x=v^2y\) (1)

\(v^2x=v_0^2\cos^2\alpha\left(2\right)\) và \(v^2y-v_0^2\sin^2\alpha=-2gh\Rightarrow v^2y=-2gh+v_0^2\sin^2\alpha\left(3\right)\)

Từ (1),(2),(3) \(\Rightarrow v_0^2\cos^2\alpha=v_0^2\sin^2\alpha-2gh\Rightarrow\cos\alpha=\sqrt{\dfrac{1}{2}-\dfrac{gh}{v_0^2}}\) ( Done :D )

Tại mặt bàn: \(y=h\Leftrightarrow-\dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2+\left(\tan\alpha\right)x=h\left(4\right)\)

(4) có 2 nghiệm x1 < x2

Gọi x1 là khoảng cách từ chỗ ném viên bi đến chân bàn H

x2 là tầm xa cực đại trên mặt bàn của viên bi

\(\left(4\right)\Leftrightarrow x=\dfrac{v_0^2}{g}\left(\sin\alpha\cos\alpha\pm\dfrac{\cos\alpha\sqrt{v_0^2\sin^2\alpha-2gh}}{v_0}\right)\)

Ta đã chứng minh được: \(\cos\alpha=\sqrt{\dfrac{1}{2}-\dfrac{gh}{v_0^2}}\) \(\Rightarrow\sin\alpha=\sqrt{\dfrac{1}{2}+\dfrac{gh}{v_0^2}}\)

\(\Rightarrow x_1=\dfrac{v_0^2}{g}\left[-\dfrac{1}{2}+\dfrac{gh}{v_0^2}+\sqrt{\dfrac{1}{4}-\left(\dfrac{gh}{v_0^2}\right)^2}\right]\)

\(\Rightarrow x_2=\dfrac{v_0^2}{g}\left[\dfrac{1}{2}-\dfrac{gh}{v_0^2}+\sqrt{\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{gh}{v_0^2}\right)^2}\right]\) 

Vậy......

 

Bình luận (0)
Tran Tri Hoan
26 tháng 2 lúc 7:59

a. Xét momen lực đối với trục quay O:

MT1 = MT2

T2lsin α = T1l

T2=T1sin⁡α=2000,5=400(N)

b. Hợp lực F→ của hai lực T→1 và T→2phải hướng dọc theo thanh vào O

Bình luận (1)
Trần Ái Linh
21 tháng 12 2020 lúc 20:02

- Trọng tâm của hình thoi là giao điểm của 2 đường chéo.

Bình luận (0)
hhy.
19 tháng 12 2020 lúc 18:17

Có hình ko bạn? Đề bài ko có dấu chấm dấu phẩy nên đọc ko hiểu gì :v

Bình luận (0)
Herera Scobion
12 tháng 12 2020 lúc 21:13

Vd 1 cái ná bắn chim ấy, cục đá chịu tác dụng của ba lực. Hai lực từ căng từ sợi chun và một lực kéo của người bắn

Vd 2 cái đèn tường chịu ba lực là lực ma sát với tường, trọng lực và lực căng của dây treo đèn

Vd3 cái va li chịu ba lực là ma sát lăn, lực kéo của người và trọng lực

Bình luận (0)
Trần Quốc Lộc
28 tháng 7 2020 lúc 21:54

\(v_1^2-v_2^2=2aS\Rightarrow a=\frac{1^2-0^2}{2\cdot1}=0,5\left(m/s^2\right)\)

Ta có : \(\overrightarrow{T}+\overrightarrow{F_{ms}}+\overrightarrow{N}+\overrightarrow{P}=m\cdot\overrightarrow{a}\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}T\cdot cos30-F_{ms}=m\cdot a\\T\cdot sin30+N-P=0\end{matrix}\right.\\ \Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}T\cdot cos30-0,01N=50\\N=1000-\frac{T}{2}\end{matrix}\right.\\ \Rightarrow T\cdot cos30-0,01\left(1000-\frac{T}{2}\right)=50\\ \Rightarrow T=60\left(\sqrt{3}-1\right)\approx43,92\left(N\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN