Các kiến thức bổ trợ chương trình vật lý 12 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1) Không khí được nén đoạn nhiệt trong máy nén từ áp suất p1=1at đến áo suất p2=8at. hãy xác định các thông số trạng thái của không khí sau khi nén và công máy nén tiêu thụ cơi 1kg không khí. Cho biết nhiệt độ khôg khí trước khi nén là T1=15oC . Biết k=1,4

2) Một bình có thể tích 0,562m3 chứa Nitơ vói 30at, nhiệt độ 180oC. hãy xác định

a. Khối lượng khí trong bình(kg)

b. thể tích riêng và khối lượng riêng của oxi trong bình ở trạng thái đó và trạng thái tiêu chuẩn (p=780mmHg,t=0oC)

c. Thể tích nitơ chứa trong bình qui ra điều kiện tiêu chuẩn

3) Trog bình chứa khí nén có chứa một chất khí lý tưởng, chỉ số của áp kế đồng hồ có chỉ số là 2at và ở một nhiệt độ T1 nào đó. Sau khi di chuyển pittông của máy nén, trong bình có áp suất 520mmHg. Xác định tỷ số thể tích không khí trong bình khi nhiệt độ tuyệt đối của cuối quá trình giãn nỡ T2 không đổi hoặc giảm xuống còn một nữa so với nhiệt độ ban đầu T1. Biết áp suất khí quyển là 780mmHg

4) Chu trình carnot tiến hành giữa 2 nguồn nhiệt có nhiể độ T1=900oK và T2= 300oK, áp suất lớn nhất mà chu trình đạt được là p1=60 bar và áp suất nhỏ nhất là p3=1 bar. hãy tính:

a.các thông số trạng thái ở các điểm đặc biệt của chu trình

b. lượng nhiệt do chất môi giới nhận và thải ra, công và hiệu suất nhiệt

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.