Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Nguyễn Bảo Trâm
Nguyễn Bảo Trâm 1 tháng 10 2020 lúc 21:26

Vì lười nên ;-;

Bài 21, 22 => Toán 7

Bài 24, ... ,29 => Toán 7

Bình luận (0)
Rose Wolf
Rose Wolf 1 tháng 10 2020 lúc 21:22

eoeoGIÚP MÌNH NHÉ!XUI QUÁ GIỜ NÀY MỚI ĐĂNG.

Bình luận (0)
Rose Wolf
Rose Wolf 1 tháng 10 2020 lúc 21:31

thank you bạn nhìu.yeu

Bình luận (0)

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Vì Ot là phân giác \(\widehat{xOy}\) => \(\widehat{xOt}\) = \(\widehat{tOy}\left(1\right)\)

Có Ot⊥Om => \(\widehat{tOy}+\widehat{yOm}=90^0\left(2\right)\)

=> \(\widehat{xOt}+\widehat{mOz}=\widehat{xOy}-\widehat{tOm}=180^0-90^0=90^0\left(3\right)\)

Từ (1), (2), (3) => \(\widehat{yOm}=\widehat{mOz}\)

=> Om là tia phân giác \(\widehat{yOz}\)

Chúc bạn học tốt banhqua

Bình luận (0)
Triệu Thùy Linh

1. Xác định câu đúng, câu sai trong các câu sau .Hãy vẽ hình minh họa cho từng trường hợp hợp:

a) Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

b) Đường trung trực của được một đoạn thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó.

c) Đường trung trực của một đoạn thẳng vuông góc với đoạn thẳng ấy.

d) Đường thẳng đi qua trung điểm của một đoạn thẳng là đường trung trực của một đường thẳng.

2. Đường trung trực của đoạn thẳng AB là:

a) Đường thẳng vuông góc với AB.

b) Đường thẳng đi qua trung điểm của AB.

c) Đường thẳng vuông góc với AB tại trung điểm của AB.

d) Đường thẳng vuông góc với AB tại một điểm bất kì trên AB.

3. Vẽ đường trung trực d của đoạn thẳng AB bất kì .Trên d lấy điểm M tùy ý .Dùng thước có vạch chia centimet đo và so sánh độ dài MA, MB.

4. Cho ΔABC Vẽ đường trung trực d1 của AB, đường trung trực d2 của BC. Gọi O là giao điểm của d1 và d2 .Dùng thước có vạch chia centimet đo và so sánh độ dài tại các đoạn thẳng OA, OB, OC.

5. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Kx Vẽ góc xKz = 70 độ; Góc xKt = 160 độ .Chứng minh rằng tia Kz vuông góc với tia Kt.

6. Cho góc mOn = 160 độ vẽ các tia OA, OB trong góc đó sao cho OA ⊥ OM, OB ⊥ ON

a) Tính số đo góc AOB

b) Chứng minh góc AOB = góc BOM

ngoc kim nguyen ai
ngoc kim nguyen ai 28 tháng 8 2020 lúc 9:54

bài 2

Bình luận (0)
ngoc kim nguyen ai
ngoc kim nguyen ai 28 tháng 8 2020 lúc 9:53
https://i.imgur.com/CQeKPmP.jpg
Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN