Chương IV- Các định luật bảo toàn

hhy-chy
7 tháng 1 lúc 17:18

2 phts cơ mà 3h trước r, gởi đúng lúc đang đi ngủ :b

\(\left\{{}\begin{matrix}Ox:mg\sin\alpha-F_{ms}=0\\Oy:N=mg\cos\alpha\end{matrix}\right.\Rightarrow mg\sin\alpha-\mu mg\cos\alpha=0\)

\(\Leftrightarrow\sin\alpha=\mu\cos\alpha\Leftrightarrow\dfrac{h}{l}=\mu.\dfrac{\sqrt{l^2-h^2}}{l}\Leftrightarrow h^2=\mu^2\left(l^2-h^2\right)\Rightarrow h=...\left(m\right)\)

Bình luận (0)
tan nguyen
1 tháng 7 2020 lúc 20:47

giải

nhiệt lượng cung cấp khi xăng cháy hết

\(Q=v.D.q=60.0,7.46.10^6=1932.10^6\left(J\right)\)

công động cơ thực hiện

\(A=Q.H=1932.10^6.30\%=5796.10^5\left(J\right)\)

công suất động cơ

\(P=\frac{A}{t}=\frac{5786.10^5}{14400}=401805,5556\)(W)

Bình luận (0)
B.Trâm
28 tháng 6 2020 lúc 14:27

Đề này có bị lỗi hay thiếu ở đâu ko nhỉ?

Bình luận (0)
nguyen thi vang
28 tháng 6 2020 lúc 19:21

Hỏi đáp Vật lý

Bình luận (0)
nguyen thi vang
26 tháng 6 2020 lúc 17:26

Chương IV- Các định luật bảo toàn

Bình luận (0)
nguyen thi vang
28 tháng 6 2020 lúc 6:40

Hỏi đáp Vật lý

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN