Bài 5: Các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

An Thy
30 tháng 7 lúc 15:45

CO cắt AB tại D

Vì \(OA=OB=R\Rightarrow\Delta OAB\) cân tại O có \(OD\bot AB\Rightarrow D\) là trung điểm AB

\(\Rightarrow\) A và B đối xứng qua OC \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\angle OAB=\angle OBA\\\angle CAB=\angle CBA\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\angle OAB+\angle CAB=\angle OBA+\angle CBA\Rightarrow\angle CAO=\angle CBO\)

\(\Rightarrow\angle CBO=90\Rightarrow CB\) là tiếp tuyến 

 

 

Bình luận (0)
Võ nguyễn anh triệu
10 tháng 1 lúc 21:47

Mong các bạn giúp mk cái hihi

Bình luận (0)
nguyen thi vang
6 tháng 1 lúc 19:20

Gọi I là trung điểm của OA.

Có AB,AC là tiếp tuyến của (O;R)

=> OB⊥AB; OC⊥CA

Xét △ABO vuông tại B có BI là đường trung tuyến

=> BI = IO =IA (1)

Xét △ACO vuông tại C có CI là đường trung tuyến 

=> CI =IO =IA (2)

Từ (1) và (2) => IB = IC=IA = IO

=> A,B,O,C cùng nằm trên một đường tròn.

 

Bình luận (0)
phuong thuy hoang1012
20 tháng 12 2020 lúc 15:04

giúp mik vs các bạn ơi

Bình luận (0)
SigMa
10 tháng 12 2020 lúc 23:23

undefined

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN