Biểu đồ và bảng số liệu

Xuân Nguyệt
Xuân Nguyệt 26 tháng 4 2019 lúc 13:48

nó cx giống biểu đồ cột thôi bạn ơi cần bài cụ thể thì cho công thức dễ hơn

Bình luận (0)
LoL Spotlights
LoL Spotlights 31 tháng 12 2018 lúc 14:56

lấy khối lượng luân chuyển đường bộ x 100 / khối lượng vận chuyển

Bình luận (0)
Tâm Còi

Câu 1: Thị trường xuất khẩu lớn nhất hiện nay là:

A. Nhật Bản, Nga, Canada. B. Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản.

C. Nhật Bản, Pháp, Hoa Kì. D. Anh, Pháp, Hoa Kì.

Câu 2: Trung tâm du lịch quốc gia thuộc các tỉnh/thành nào sau đây?

A. Hạ Long, Huế, TP HCM, Cần Thơ.

B. Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP HCM.

C. Hải Phòng, Hà Nội, Huế, TP HCM.

D. Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ.

Câu 3: Về phương diện du lịch, nước ta chia làm ba vùng là:

A. Vùng du lịch Bắc Bộ, Vùng du lịch Nam Trung Trung Bộ và Nam Bộ, Vùng du lịch đồng bằng Sông Cửu Long.

B. Vùng du lịch Trung du miền núi Bắc Bộ, Vùng du lịch Đồng bằng sông Hồng, Vùng du lịch Nam Bộ.

C. Vùng du lịch Bắc Bộ, Vùng du lịch Trung Bộ, Vùng du lịch Nam Bộ.

D. Vùng du lịch Bắc Bộ, Vùng du lịch Bắc Trung Bộ, Vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Câu 4: Nhận định nào sao đây không đúng:

A. Ngành trồng trọt hiện nay chiếm gần 85% giá trị sản xuất nông nghiệp

B. Việc đẩy mạnh sản xuất lương thực ở nước ta có tầm quan trọng đặc biệt, đảm bảo lương thực cho trên 80 triệu dân

C. Việc đảm bảo an ninh lương thực còn là cơ sở để đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp.

D. Điều kiện tự nhiên thuận lợi, cho phép nước ta phát triển sản xuất lương thực phù hợp với từng vùng sinh thái.

Câu 5: Trong nội bộ từng ngành, ở khu vực II, công nghiệp đang có sự chuyển dịch:

A. Công nghiệp dệt may giảm tỉ trọng trong khi đó công nghiệp khai thác có hướng tăng.

B. Công nghiệp chế biến tăng tỉ trọng trong khi đó công nghiệp khai thác có tỉ trọng giảm.

C. Công nghiệp khai thác tăng tỉ trọng trong khi đó công nghiệp hóa chất có tỉ trọng giảm.

D. Công nghiệp chế biến giảm tỉ trọng trong khi công nghiệp vật liệu – xây dựng tăng nhanh và liên tục.

Câu 6: Trình tự sắp xếp đúng của các đô thị từ Thế kỉ III đến nay là:

A. Phú Xuân, Hội An, Đà Nẵng, Phố Hiến, Hà Nội.

B. Âu Lạc, Hội An, Cổ Loa, Phú Xuân, Sài Gòn.

C. Hội An, Cổ Loa, Hải Phòng, Nam Định, Phú Xuân.

D. Cổ Loa, Hội An, Phố Hiến, Hà nội, Sài Gòn.

Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 16 tháng 7 2017 lúc 11:28

1)Hoa kì

Bình luận (0)
Khánh Hạ
Khánh Hạ 16 tháng 7 2017 lúc 12:27

Câu 1: Thị trường xuất khẩu lớn nhất hiện nay là:

A. Nhật Bản, Nga, Canada. B. Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản.

C. Nhật Bản, Pháp, Hoa Kì. D. Anh, Pháp, Hoa Kì.

Câu 2: Trung tâm du lịch quốc gia thuộc các tỉnh/thành nào sau đây?

A. Hạ Long, Huế, TP HCM, Cần Thơ.

B. Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP HCM.

C. Hải Phòng, Hà Nội, Huế, TP HCM.

D. Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ.

Câu 3: Về phương diện du lịch, nước ta chia làm ba vùng là:

A. Vùng du lịch Bắc Bộ, Vùng du lịch Nam Trung Trung Bộ và Nam Bộ, Vùng du lịch đồng bằng Sông Cửu Long.

B. Vùng du lịch Trung du miền núi Bắc Bộ, Vùng du lịch Đồng bằng sông Hồng, Vùng du lịch Nam Bộ.

C. Vùng du lịch Bắc Bộ, Vùng du lịch Trung Bộ, Vùng du lịch Nam Bộ.

D. Vùng du lịch Bắc Bộ, Vùng du lịch Bắc Trung Bộ, Vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Câu 4: Nhận định nào sao đây không đúng:

A. Ngành trồng trọt hiện nay chiếm gần 85% giá trị sản xuất nông nghiệp

B. Việc đẩy mạnh sản xuất lương thực ở nước ta có tầm quan trọng đặc biệt, đảm bảo lương thực cho trên 80 triệu dân

C. Việc đảm bảo an ninh lương thực còn là cơ sở để đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp.

D. Điều kiện tự nhiên thuận lợi, cho phép nước ta phát triển sản xuất lương thực phù hợp với từng vùng sinh thái.

Câu 5: Trong nội bộ từng ngành, ở khu vực II, công nghiệp đang có sự chuyển dịch:

A. Công nghiệp dệt may giảm tỉ trọng trong khi đó công nghiệp khai thác có hướng tăng.

B. Công nghiệp chế biến tăng tỉ trọng trong khi đó công nghiệp khai thác có tỉ trọng giảm.

C. Công nghiệp khai thác tăng tỉ trọng trong khi đó công nghiệp hóa chất có tỉ trọng giảm.

D. Công nghiệp chế biến giảm tỉ trọng trong khi công nghiệp vật liệu – xây dựng tăng nhanh và liên tục.

Câu 6: Trình tự sắp xếp đúng của các đô thị từ Thế kỉ III đến nay là:

A. Phú Xuân, Hội An, Đà Nẵng, Phố Hiến, Hà Nội.

B. Âu Lạc, Hội An, Cổ Loa, Phú Xuân, Sài Gòn.

C. Hội An, Cổ Loa, Hải Phòng, Nam Định, Phú Xuân.

D. Cổ Loa, Hội An, Phố Hiến, Hà nội, Sài Gòn.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN