Bài 17: Biểu đồ phần trăm

Maximilian
29 tháng 3 lúc 20:20

\(\dfrac{7}{8}+\dfrac{5}{8}=\dfrac{7+5}{8}=\dfrac{12}{8}\)

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
29 tháng 3 lúc 20:20

đề bài?

Bình luận (0)

\(\dfrac{7}{8}+\dfrac{5}{8}=\dfrac{12}{8}=\dfrac{3}{2}\)

chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
mikusanpai(՞•ﻌ•՞)(◕‿◕)(...
4 tháng 11 2020 lúc 18:06

D

Bình luận (0)
Ngọc Sơn
4 tháng 11 2020 lúc 18:38

D

Bình luận (0)
Ngô Thanh Lam
4 tháng 4 lúc 15:17

Câu D

 

Bình luận (0)
dinh lenh duc dung
17 tháng 5 2019 lúc 20:47

Bạn nói đúnghaha

Bình luận (0)
ɥısıuoɯɐ ʞıuıɯɐpo
17 tháng 5 2019 lúc 20:48

Bình khẳng định ngay như vậy chưa chắc đúng. Vì trong 68% số người còn lại thì có người có thể chưa đưa ra đáp án hoặc không quan tâm đến chủ đề đó.

Bình luận (3)
ha anh tuan
17 tháng 5 2019 lúc 20:56

banhquaundefined

Bình luận (0)
Nguyễn Phạm Lan Anh
6 tháng 5 2019 lúc 20:47

Các bạn không phải giải câu này đâu nhé mình gửi nhầm thôi

Bình luận (0)
Nguyễn Phúc Bình
6 tháng 5 2019 lúc 20:57

Chịu mình ngu toán lắm !

Bình luận (0)
Ťɧε⚡₣lαsɧ
30 tháng 4 2019 lúc 20:35

a) Ta có: \(\frac{a}{b}=\frac{4}{7}\) \(\Rightarrow\frac{a}{4}=\frac{b}{7}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{20}=\frac{b}{35}\) (1)

: \(\frac{b}{c}=\frac{5}{6}\) \(\Rightarrow\frac{b}{5}=\frac{c}{6}\)

\(\Rightarrow\frac{b}{35}=\frac{c}{42}\) (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\frac{a}{20}=\frac{b}{35}=\frac{c}{42}\) (*)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau vào (*) ta đươc:

\(\frac{a}{20}=\frac{b}{35}=\frac{c}{42}=\frac{a+b-c}{20+35-42}=\frac{26}{13}=2\) (Vì \(a+b-c=26\))

Suy ra: \(a=2\cdot20=40\)

\(b=2\cdot35=70\)

\(c=2\cdot42=84\)

Vậy \(a=40;b=70;c=84\)

Bình luận (0)
Ťɧε⚡₣lαsɧ
30 tháng 4 2019 lúc 20:42

b) Ta có: \(\frac{a}{b}=\frac{2}{3}\) \(\Rightarrow\frac{a}{2}=\frac{b}{3}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{10}=\frac{b}{15}\)(1)

: \(\frac{b}{c}=\frac{5}{7}\) \(\Rightarrow\frac{b}{5}=\frac{c}{7}\)

\(\Rightarrow\frac{b}{15}=\frac{c}{21}\)(2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\frac{a}{10}=\frac{b}{15}=\frac{c}{21}\left(3\right)\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau vào \(\left(3\right)\) ta được:

\(\frac{a}{10}=\frac{b}{15}=\frac{c}{21}=\frac{a+b+c}{10+15+21}=\frac{92}{46}=2\) (Vì \(a+b+c=92\))

Suy ra: \(a=2\cdot10=20\)

\(b=2\cdot15=30\)

\(c=2\cdot21=42\)

Vậy \(a=20;b=30;c=42\)

Bình luận (0)
Phùng Tuệ Minh
22 tháng 4 2019 lúc 12:48

Bạn cho câu hỏi rõ ràng hơn nhé vì cả hai người đều làm 1 công việc mà nên sao mà ít hay nhiều hơn được. Bạn phải nói trong 1 thời gian cụ thể chứ.

Bình luận (4)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN