Biện luận số số nghiệm, số giao điểm của đồ thi - Hỏi đáp

@Võ Đông Anh Tuấn

@phynit

@Curtis ( @Curtis )

@Violet

@Hà Thùy Dương

Em là Silver bullet , vòng thi số 2 em đã làm bài trong link sau :

 Câu hỏi của Silver bullet - Ngữ văn lớp 8 | Học trực tuyến

Còn đây là bài của bạn @Hoàng Lê Bảo Ngọc

1. It started to rain while I was walking to school

2016-10-10 18:14:012

. She hasn't finished her homework yet

2016-10-10 18:14:253. 

Nga and Lan were doing the homework at 8 o'clock last night.

2016-10-10 18:15:064. Oh dear!

They are always going to class late.

2016-10-10 18:18:195. 

When Mr.Tuan arrived home, his children were watching a film on TV

.2016-10-10 18:19:136. 

What were you doing at this time last Sunday? - We were collecting waste paper for recycling

2016-10-10 18:20:087

. He has been in Viet Nam for two weeks

2016-10-10 18:20:408. 

Yesterday Ba asked me to go to the station with him, but I didn't want to leave the house because I was waiting for a call

2016-10-10 18:23:109.

I have already seen that film.

2016-10-10 18:23:2810

Mrs.Quyen was doing shopping while Mr.Thanh was attending a business meeting.

Vì em xin Võ Đông Anh Tuấn được phúc khảo lại ) 

=> Em thấy em và bạn Hoàng Lê Bảo Ngọc giống nhau 7 câu ( hoặc ít hơn , mong thầy cô xem lại giúp em )

Hai câu còn em biết là sai vì chia " be " sai ( câu 5 và 9 )

Còn câu 10 em đựa vào ngữ pháp thì thì em thấy bạn Ngọc làm sai . Cụ thể bạn làm như sau :

Mrs.Quyen was doing shopping while Mr.Thanh was attending a business meeting.

Mà theo cấu trúc là :

S + clause ( QKĐ ) + while + s + clause ( QKTD )

Bạn sai về trước ( chỗ in đậm )

Vầy em mong thầy / cô xem xét lại giúp em với ạ !

Em cảm ơn !

Được cập nhật 17/10/2016 lúc 17:55 8 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.