Biến dị

Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 3 tháng 11 2019 lúc 14:20

Hôm trc,e cx đăng cái này lên nhưng bị ai xoá rồi...e sẽ "try my best"tl bên sinh.

Hôm qua ko oln nên ko bt.

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 3 tháng 11 2019 lúc 22:21

Mk là người thi HSG Sinh học nè mà trên này có câu hỏi môn Sinh đều bỏ qua 1 cách tuyệt vọng (đôi khi tl câu hỏi ngắn và ít)

Bình luận (0)

Em thấy box Sinh ít trả lời ghê luôn á :vv

Bình luận (0)
ĐỖ CHÍ DŨNG
ĐỖ CHÍ DŨNG 25 tháng 9 2019 lúc 14:06

Khi nói về thể đa bội ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Thể đa bội lẻ thường không có khả năng sinh sản hữu tính bình thường. II. Thể dị đa bội có thể được hình thành nhờ lai xa kèm theo đa bội hóa. III. Thể đa bội có thể được hình thành do sự không phân li của tất cả các nhiễm sắc thể trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử. IV. Dị đa bội là dạng đột biến làm tăng một số nguyên lần bộ nhiễm sắc thể đơn bội của một loài.

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Bình luận (0)
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt 27 tháng 7 2019 lúc 10:35

1. Điểm giống - Cả 2 đều là biến dị di truyền, qua giao tử vào hợp tử để di truyền qua các thế hệ. - Cả 2 đều thuộc biến dị vô hướng có thế có lợi, có hại hay trung tính. Có thể xuất hiện những biến dị mới chưa có ở bố mẹ hoặc tổ tiên. - Đều là những biến dị có liên quan đến biến đổi vật chất di truyền. 2. Điểm khác nhau: - Về nguyên nhân: Biến dị tổ hợp xuất hiện nhờ quá trình giao phối, biến dị đột biến xuất hiên do tác động của MT trong và ngoài cơ thể. - Về cơ chế: biến dị tổ hợp phát sinh do cơ chế phân li độc lập, tổ hợp tự do, hoán vị gen trong quá trình tạo giao tử và sự kết hợp ngẫu nhiên giữa giao tử đực và cái trong quá trình thụ tinh. Còn biến dị đột biến phát sinh do rối loạn quá trình phân bào hoặc do rối loạn quá trình tái sinh NST, đã làm thay đổi số lượng, cấu trúc vật chất di truyền. - Về tính chất biểu hiện: + Biến dị đột biến biểu hiện 1 cách đột ngột, ngẫu nhiên, cá biệt, không định hướng. Phần lớn đột biến là có hại, tần số đột biến có lợi là rất thấp. Còn biến dị tổ hợp dựa trên cơ sở tổ hợp lại các gen vốn có ở bố mẹ và tổ tiên, vì thế có thể làm xuất hiện các tính trạng đã có hoặc chưa có ở thế hệ trước. Sự phân li độc lập, sự hoán vị gen, tương tác qua lại giữa các gen đã sắp xếp lại tính trạng vốn có hoặc xuất hiên tổ hợp kiểu hình mới ở thế hệ sau. + Biến dị tổ hợp có thể dự đoán được quy mô xuất hiện, tần số xuất hiện nếu biết trước được kiểu di truyền của bố mẹ. Còn biến dị đột biến không thể chủ động xác định trước khả năng xuất hiện ở đời con với loại đột biến và tần số đột biến là bao nhiêu. + Biến dị tổ hợp thường có giá trị không đặc sắc như đột biến, chúng thường xuất hiện ở mức độ nhỏ, đa dạng tạo ra nguồn biến dị thương xuyên, vô tận cho chọn lọc tự nhiên.

Bình luận (0)

1. Điểm giống - Cả 2 đều là biến dị di truyền, qua giao tử vào hợp tử để di truyền qua các thế hệ. - Cả 2 đều thuộc biến dị vô hướng có thế có lợi, có hại hay trung tính. Có thể xuất hiện những biến dị mới chưa có ở bố mẹ hoặc tổ tiên. - Đều là những biến dị có liên quan đến biến đổi vật chất di truyền. 2. Điểm khác nhau: - Về nguyên nhân: Biến dị tổ hợp xuất hiện nhờ quá trình giao phối, biến dị đột biến xuất hiên do tác động của MT trong và ngoài cơ thể. - Về cơ chế: biến dị tổ hợp phát sinh do cơ chế phân li độc lập, tổ hợp tự do, hoán vị gen trong quá trình tạo giao tử và sự kết hợp ngẫu nhiên giữa giao tử đực và cái trong quá trình thụ tinh. Còn biến dị đột biến phát sinh do rối loạn quá trình phân bào hoặc do rối loạn quá trình tái sinh NST, đã làm thay đổi số lượng, cấu trúc vật chất di truyền. - Tính chất biểu hiện: + Biến dị đột biến biểu hiện 1 cách đột ngột, ngẫu nhiên, cá biệt, không định hướng. Phần lớn đột biến là có hại, tần số đột biến có lợi là rất thấp. Còn biến dị tổ hợp dựa trên cơ sở tổ hợp lại các gen vốn có ở bố mẹ và tổ tiên, vì thế có thể làm xuất hiện các tính trạng đã có hoặc chưa có ở thế hệ trước. Sự phân li độc lập, sự hoán vị gen, tương tác qua lại giữa các gen đã sắp xếp lại tính trạng vốn có hoặc xuất hiên tổ hợp kiểu hình mới ở thế hệ sau. + Biến dị tổ hợp có thể dự đoán được quy mô xuất hiện, tần số xuất hiện nếu biết trước được kiểu di truyền của bố mẹ. Còn biến dị đột biến không thể chủ động xác định trước khả năng xuất hiện ở đời con với loại đột biến và tần số đột biến là bao nhiêu. + Biến dị tổ hợp thường có giá trị không đặc sắc như đột biến, chúng thường xuất hiện ở mức độ nhỏ, đa dạng tạo ra nguồn biến dị thương xuyên, vô tận cho chọn lọc tự nhiên.banhqua

Bình luận (0)
Ngọc Lan Tiên Tử
Ngọc Lan Tiên Tử 9 tháng 7 2019 lúc 19:58

có đc hỏi google kohehe

Bình luận (1)
Ngọc Lan Tiên Tử
Ngọc Lan Tiên Tử 9 tháng 7 2019 lúc 20:02

1 . khoảng 350 000

2. Thực vật là một nhóm chính các sinh vật

3. - Thực vật sống ở khắp mọi nơi trên trái đất: vùng núi, vùng đồng bằng, vùng trung du – ven biển; trong nước hoặc trên mặt đất; vùng nhiệt đới, ôn đới, cận nhiệt,…. Chúng rất đa dạng và thích nghi tốt với mọi môi trường sống. Số lượng loài và cá thể thực vật ở vùng sa mạc rất ít, nhưng ở khu vực nhiệt đới rất phong phú.

Bình luận (3)
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt 10 tháng 7 2019 lúc 7:41

1/Trên trái Đất hiện nay có bao nhiêu loài thực vật?

Có khoảng 250 - 300 nghìn loài ( số liệu trong SGK Sinh 7 ). Thực tế đã có khoảng 350 nghìn loài thực vật trên Trái Đất.

2/ Những sinh vật như thế nào được coi là thực vật?

Những sinh vật có khả năng tạo cho mình chất dinh dưỡng từ những hợp chất vô cơ đơn giản và xây dựng thành những phần tử phức tạp nhờ quá trình quang hợp, diễn ra trong lục lạp của thực vật được coi là thực vật.

3/Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất?

Trên Trái Đất, thực vật phân bố ở khắp mọi nơi: trên núi - đồng bằng, trên cạn - dưới nước, nhiệt đới - hoang mạc, ... Những nơi có ánh sáng giúp cây tổng hợp chất.

Bình luận (0)
Netflix
Netflix 3 tháng 6 2019 lúc 16:08

Bài sinh chuyên à bạn, khó thế

Bình luận (2)
Vũ Như Quỳnh
Vũ Như Quỳnh 3 tháng 6 2019 lúc 21:41

theo mình là vậy( ko chắc sẽ đúng)

quy ước: A-B- đỏ thẫm, A-bb ; hồng, aaB- vàng ,aabb trắng

D cánh bình thường\ d cánh xẻ

để x ra hoán vị thì gen A hoặc B sẽ thuộc cùng 1 nst với D

ở f1 có sự phân tính đực cái--> gen D thuộc X

giả sử B và D nằm trên X

=> P: aaXBDY vs A-XbdXbd

lại có khi cho f1 cái giao phối => xuất hiện đực mắt trắng xẻ: aaXBDY

--->ruồi cái f1 phải cho alen a

=> ruoif cái f1 có kiểu gen AaXBDXb--> đực p là Aa

cho lai với đực f1( AaXbdY 1/2) và đực P(aaXbdY 1/2)

==> đưa về di truyền quần thể ngẫu phối]]ư

=> aaXbdY-aaXbDY=\(\frac{1}{2}.\frac{f}{2}.\frac{1}{2}-\frac{1}{2}.\frac{1-f}{2}.\frac{1}{2}=10,5\%\)

=> f= 0,92

=> tần số hoán vị là 8%

kg của P: đực aaXBDY cái Aa( hoặc AA)XbdXbd

Bình luận (3)
Nguyễn Ngọc Ánh
Nguyễn Ngọc Ánh 5 tháng 9 2019 lúc 16:21

mắt hồng cánh xẻ và cái mắt đỏ thẫm cánh bình thường

Bình luận (0)
Trần Thọ Đạt
Trần Thọ Đạt CTV 26 tháng 11 2017 lúc 20:56

Cho ta biết

- Mức phản ứng do kiểu gen quyết định nên mức phản ứng di truyền được.

- Trong 1 kiểu gen, mỗi gen có 1 mức phản ứng riêng.

- Tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng.

- Tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp.

- Mức phản ứng về mỗi tính trạng thay đổi tùy theo kiểu gen của từng cá thể.

Bình luận (0)
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên 26 tháng 11 2017 lúc 21:32

Biến dị tổ hợp là tổ hợp lại các vật chất di truyền vốn có của ông bà tổ tiên. + Nguyên nhân: do quá trình giao phối. + Cơ chế phát sinh: xảy ra do sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể trong giảm phân và thụ tinh, do hoán vị gen, do tương tác gen. + Biểu hiện: Sự sắp xếp lại các tính trạng vốn có của bố mẹ, tổ tiên, hoặc xuất hiện tính trạng mới. + Ý nghĩa: Là nguồn biến dị thường xuyên và vô tận ở sinh vật, tăng tính đa dạng cho sinh giới, là nguồn nguyên liệu quan trọng trong chọn giống và tiến hoá.

Bình luận (0)
Trần Thọ Đạt
Trần Thọ Đạt CTV 26 tháng 11 2017 lúc 20:57

Biến dị tổ hợp là tổ hợp lại các vật chất di truyền vốn có của ông bà tổ tiên. + Nguyên nhân: do quá trình giao phối. + Cơ chế phát sinh: xảy ra do sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể trong giảm phân và thụ tinh, do hoán vị gen, do tương tác gen. + Biểu hiện: Sự sắp xếp lại các tính trạng vốn có của bố mẹ, tổ tiên, hoặc xuất hiện tính trạng mới. + Ý nghĩa: Là nguồn biến dị thường xuyên và vô tận ở sinh vật, tăng tính đa dạng cho sinh giới, là nguồn nguyên liệu quan trọng trong chọn giống và tiến hoá.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN