Chương IV- Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

Yến Nguyễn
Thiếu tá -
27 tháng 8 2020 lúc 21:35

Gọi chiều dài quãng đường AB là s (km)

Thời gian xe thứ nhất đi hết quãng đường này là t1 =\(\frac{s}{30}h\)

Thời gian xe thứ hai đi hết quãng đường này là t2 = \(\frac{\frac{s}{3}}{30}\) h+ \(\frac{2s}{\frac{3}{40}}\) h

Xe thứ hai đến sớm hơn xe thứ nhất 5 phút (5 phút =\(\frac{1}{12}h\) ) nên :

t1 - t2 = \(\frac{s}{30}\) - ( \(\frac{s}{\frac{3}{30}}+\frac{2s}{\frac{3}{40}}\)) = \(\frac{1}{12}\) ⇒ s = 15 (km)

Thời gian xe thứ nhất đi hết AB là : t1 = \(\frac{s}{30}h\) = \(\frac{1}{2}h\) = 30 (phút).

Thời gian xe thứ hai đi : t2 = 25 (phút).

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Thượng tá -
7 tháng 8 2020 lúc 9:34

Gọi \(v_n\) là vận tốc của dòng nước \(\left(5>v_n>0\right)\)

Giả sử nước chảy từ B đến A

Thời gian thuyền đi từ A đến B:

\(t_1=\frac{AB}{v_1-v_n}=\frac{AB}{5-v_n}\)

Thời gian cano đi từ B đến A 4 lần:

\(t_2=\frac{AB}{v_2+v_n}=\frac{4AB}{15+v_n}\)

Thời gian cano đi từ A đến B 4 lần:

\(t_3=\frac{AB}{v_2-v_n}=\frac{4AB}{15-v_n}\)

Theo đề bài, ta có: \(t_1=t_2+t_3\)

\(\Leftrightarrow\frac{AB}{5-v_n}=\frac{4AB}{15+v_n}+\frac{4AB}{15-v_n}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{5-v_n}=\frac{4}{15+v_n}+\frac{4}{15-v_n}\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}v_n=116,8\left(loại\right)\\v_n=3,2\left(nhận\right)\end{matrix}\right.\)

Vậy vận tốc chảy với vận tốc \(3,2km/h\) và chảy theo chiều từu B đến A

Bình luận (0)
tan nguyen
7 tháng 4 2020 lúc 20:23

giải

đổi \(50cm^3=0,00005m^3\)

lực đẩy ác-si-mét tác dụng lên khối sắt

\(Fa=d_n.v=10000.0,00005=0,5\left(N\right)\)

vậy........

Bình luận (0)
Hồ Mạnh Cường
18 tháng 2 2020 lúc 20:46

Vì dòng điện một chiều không đổi sẽ tạo ra một từ trường không đổi, dẫn đến số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn thứ cấp không đổi. Khi đó trong cuộn thứ cấp không có dòng điện cảm ứng.

Bình luận (0)
Tạ Liên
26 tháng 2 2020 lúc 21:16

Vì máy biến thế hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Điện xoay chiều gây ra sự biến thiên từ trường trong lõi sắt thì mới sinh ra hiệu điện thế cảm ứng. Còn dòng điện không đổi không gây ra hiện tượng trên.

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Thượng tá -
12 tháng 12 2019 lúc 20:26

Tóm tắt:

\(R_1=10\Omega\)

\(R_2=15\Omega\)

\(U=12V\)

__________________

\(R_{tđ}=?\Omega\)

\(P_1=?W\)

\(P_2=?W\)

Giải:

a) Vì \(R_1ntR_2\)

\(\Rightarrow R_{tđ}=10+15=25\Omega\)

b) \(I_1=I_2=I=\frac{U}{R_{tđ}}=\frac{12}{25}=0,48A\)

\(U_1=I_1.R_1=0,48.10=4,8\left(V\right)\)

\(U_2=I_2.R_2=0,48.15=7,2\left(V\right)\)

\(P_1=U_1.I_1=4,8.0,48=2,304\left(W\right)\)

\(P_2=U_2.I_2=7,2.0,48=3,456\left(W\right)\)

Vậy ...

Tự ghi lời giải nha

Ko chắc đâu nha

Bình luận (0)
Quang Nguyễn Vinh

Câu 9 . nêu lợi ích của việc sử dụng điện năng ? Các biện pháp cơ bản để sử dụng tiết kiệm điện năng ?

Câu 10 . cho hai điện trở R1=15 ôm . R2=30 ôm mắc song song vào mạch điện có hiệu điện thế không đổi 6V

a.tính điện trở tương đương của mạch và cường độ dòng điện qua mạch chính

b. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở

c.giữ nguyên hiệu điện thế của mạch . muốn cho cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là 1,2A thì mắc thêm điện trở R3 vào mạch như thế nào ? Giải thích . vẽ sơ đồ mạch điện lúc này

Câu 11

Đèn bàn dùng cho học sinh có một nút vặn để điều chỉnh độ sáng tối của bóng đèn . núm vặn đó thực chất là gì ? Vẽ sơ đồ mạch điện của đèn bàn gồm 1 bóng đèn . 1 khóa K và 1 biến trở . muốn bóng đèn sáng hơn thì phải tăng hay giảm điện trở của biến trở

Câu 12 bóng đèn dây tóc 220V-75W giá 5000 đồng . thời gian thắp sáng tối đa là 1000h . bóng đèn compac 220V-20W giá 40000đ có độ sáng bằng bóng đèn dây tóc trên có thời gian thắp sáng tối đa là 5000h

a.tính điện năng mỗi loại bóng đèn trên có thời gian thắp sáng tối đa 5000h

b. Tính toàn bộ tiền chi phí mua bóng đèn tiền điện phải trả cho việc sử dụng mội loại bóng đèn trên trong 5000h từ đó rút ra kết luận về việc sử dụng tiết kiệm điện năng . giá tiền điện phải trả là 1000đ/KWh

$Mr.VôDanh$
3 tháng 5 2019 lúc 18:39

Tóm tắt

m1=1,4 kg

V=2 lít ➜m2=2 kg

△t=100-25=750C

c=4200J/kg.K

q=107J/kg

_________________________

Qthoát=?

Bài làm

Nhiệt lượng do củi cung cấp cho nước là :

Qích=m2.c.△t=2.4200.75=630000(J)

Nhiệt lượng mà củi tỏa ra là :

Qtỏa=m.q=1,4.107=14000000(J)

Nhiệt lượng thất thoát trong quá trình đun nước là :

Qthất thoát=Qtỏa-Qích=14000000-6300000=7700000(J)

Ngài lề 1 chút :D , máy tính nó bị sao sao ấy ! Mong bạn thông cảm ಠ ͜ʖ ಠ

Bình luận (6)
hhy-chy
Thượng tá -
3 tháng 5 2019 lúc 18:07

Hỏi đáp Vật lý

Bình luận (0)
hhy-chy
Thượng tá -
3 tháng 5 2019 lúc 18:16

Hỏi đáp Vật lý

Bình luận (0)
Như Khương Nguyễn
16 tháng 4 2019 lúc 17:07

Điện năng chuyển hoá thành nhiệt năng và cơ năng.

Định luật bảo toàn năng lượng :Tổng nhiệt năng và cơ năng bằng lượng điện năng tiêu thụ.

\(Q=W_c+W_t\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN