Bảo toàn, chuyển hóa năng lượng - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 9 . nêu lợi ích của việc sử dụng điện năng ? Các biện pháp cơ bản để sử dụng tiết kiệm điện năng ?

Câu 10 . cho hai điện trở R1=15 ôm . R2=30 ôm mắc song song vào mạch điện có hiệu điện thế không đổi 6V

a.tính điện trở tương đương của mạch và cường độ dòng điện qua mạch chính

b. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở

c.giữ nguyên hiệu điện thế của mạch . muốn cho cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là 1,2A thì mắc thêm điện trở R3 vào mạch như thế nào ? Giải thích . vẽ sơ đồ mạch điện lúc này

Câu 11

Đèn bàn dùng cho học sinh có một nút vặn để điều chỉnh độ sáng tối của bóng đèn . núm vặn đó thực chất là gì ? Vẽ sơ đồ mạch điện của đèn bàn gồm 1 bóng đèn . 1 khóa K và 1 biến trở . muốn bóng đèn sáng hơn thì phải tăng hay giảm điện trở của biến trở

Câu 12 bóng đèn dây tóc 220V-75W giá 5000 đồng . thời gian thắp sáng tối đa là 1000h . bóng đèn compac 220V-20W giá 40000đ có độ sáng bằng bóng đèn dây tóc trên có thời gian thắp sáng tối đa là 5000h

a.tính điện năng mỗi loại bóng đèn trên có thời gian thắp sáng tối đa 5000h

b. Tính toàn bộ tiền chi phí mua bóng đèn tiền điện phải trả cho việc sử dụng mội loại bóng đèn trên trong 5000h từ đó rút ra kết luận về việc sử dụng tiết kiệm điện năng . giá tiền điện phải trả là 1000đ/KWh

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.