Bài 9 : Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

Lưu Quang Trường
17 tháng 5 lúc 21:46

ăn copy của nhau để giành điểm thôi à

Bình luận (1)
Lưu Quang Trường
17 tháng 5 lúc 21:46

chả có tí danh dự gì hết

Bình luận (1)
Sana
17 tháng 5 lúc 21:47

Có nhiều người cop cùng nguồn lắm mak , CTV cũng thế nên bạn không cần ai giải thích đâu .

Bình luận (0)
ĐẶNG PHAN NHẬT LINH
8 tháng 1 lúc 17:14

Vì trồng cây thuốc phiện là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tội phạm; làm suy thoái nòi giống, sức khoẻ, phẩm giá con người; phá hoại hạnh phúc gia đình; ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. 

Vì sự gia tăng dân số tạo nên sức ép cho môi trường cũng như đời sống xã hội của nhiều quốc gia hiện đại. Đẻ ít con sẽ đảm bảo được chất lượng cuộc sống. 

Bình luận (0)
thần chết
4 tháng 1 lúc 15:31

Cộng đồng dân cư là toàn thể những người cùng sinh sống trong một khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính, gắn bó thành một khối, giữa họ có sự liên kết và hợp tác với nhau cùng thực hiện lợi ích chung.

Bình luận (0)
Ánh Dương
4 tháng 1 lúc 15:32

Cộng đồng dân cư là toàn thể những người sinh sống trong một khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính.

-Xây dựng nếp sống văn hóa :

+ Giữ gìn trật tự an ninh

+Vệ sinh Nơi ở

+Bảo vệ cảnh quan xanh sạch đẹp

+Xây dựng tình đoàn kết xóm giềng

Bình luận (0)
thần chết
4 tháng 1 lúc 15:30

nó ko có trong sách hả bn???

Bình luận (1)
♊Ngọc Hân♊
26 tháng 12 2020 lúc 19:00

- Việc làm đúng của bản thân em và gia đình :  

  + Thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước

  + Ủng hộ đồng bào lũ lụt

  + Có ý thức giữ vệ sinh, làm sạch đẹp môi trường sống

  + Hàng tháng đóng đầu đủ tiền vệ sinh môi trường

  + Tiết kiệm điện, nước, tiết kiệm khi tổ chức đám cưới, đám tang

  + Gia đình hạnh phúc : Bố mẹ con cái thương yêu nhau, con cái học hành chăm ngoan

  + Thực hiện đúng quy ước của khu phố, tổ dân phố...

- Những việc làm chưa đúng của gia đình :

  + Chưa vận động được bà con tính tiết kiệm khi tổ chức đám cưới, đám tang

  + Chưa vận động được bà con sinh đẻ kế hoạch

  + Thỉnh thoảng mẹ vẫn còn đi xem bói, xin xăm

- Bản thân em :

  + Nhiều lúc còn ham chơi

  + Làm việc chưa có kế hoạch

  + Thỉnh thoảng còn la cà hàng quán.

Bình luận (0)
♡Bụт♥Nè♡
24 tháng 12 2020 lúc 20:29

Khái niệm:Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư là làm cho điều kiện văn hóa ngày càng lành mạnh phong phú, giữ trật tự an ninh, vệ sinh môi trường.

biểu hiện thể hiện nếp sống văn hóa:Thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước,Ủng hộ đồng bào lũ lụt,Có ý thức giữ vệ sinh làm sạch đẹp môi trường sống,Hàng tháng đóng đầy đủ tiền vệ sinh môi trường,Thực hiện đúng quy ước của khu phố, tổ dân phố

Biểu hiện chưa thể hiện nếp sống văn hóa:Làm việc chưa có kế hoạch,Ham chơi,Thỉnh thoảng còn la cà hàng quán,tổ chức cưới xin ma chay linh đình,Tảo hôn,tụ tập đánh bạc chích hút ma tuý 

Bình luận (0)
︵✰Ah
23 tháng 12 2020 lúc 20:40

Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư là làm cho điều kiện văn hóa ngày càng lành mạnh phong phú, giữ trật tự an ninh, vệ sinh môi trường. Ví dụ: Lao động vệ sinh đường phố, các hoạt động tập dưỡng sinh, tập thể dục, thể thao…

~~~ Thi Tốt ~~~Giang Cong 

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
24 tháng 12 2020 lúc 10:02

- Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh , phong phú như giữ gìn trật tự an ninh , vệ sinh nơi ở ; bảo vệ cảnh quan môi trường sạch đẹp ; xây dựng tình đoàn kết xóm giềng ; bài trừ phong tục tập quán lạc hậu . mê tín dị đoan và tích cực phòng , chống các tệ nạn xã hội

- Ý nghĩa việc xây dựng nếp sống văn hóa cộng đồng , dân cư là góp phần làm cho cuốc sống bình yên , hạnh phúc , bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc .

- Một số việc làm là :

+ Các gia đình giúp nhau làm kinh tế , xóa đói giảm nghèo

+ Bỏ rồng cây thuốc phiện

+ Trẻ em đến tuổi đi học đều phải đến trường

+ Sinh đẻ có kế hoạch

+ Làm vệ sinh đường làng , xóm , .........

+ Xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
23 tháng 12 2020 lúc 8:40

Câu trên là đúng.

Vì mỗi gia đình là tế bào của xã hội. Muốn xã hội văn hóa, văn mình, hiện đại, thì trước tiên các gia đình phải văn hóa. Các gia đình văn hóa thì sẽ xây dựng lên các cụm dân cư văn hóa, khu phố văn hóa và lan rộng ra là cả xã hội văn hóa. Nếu như trong một cộng đồng dân cư, chỉ cần một gia đình không văn hóa thôi thì sẽ làm ảnh hưởng đến các gia đình khác, ảnh hưởng đến văn hóa, văn minh đô thị. Thế nên trước tiên, muốn xây dựng cộng đồng văn hóa thì phải xây dựng được gia đình văn hóa và bản thân mỗi con người phải sống có văn hóa.

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)