Bài 9. Công thức hóa học

~*Min A.R.M.Y JK* ~
17 tháng 1 lúc 14:33

Đầu bài thíu hả bnhum

Bình luận (2)
~*Min A.R.M.Y JK* ~
18 tháng 1 lúc 12:35

thíu số liệu

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
13 tháng 1 lúc 22:51

\(Fe_3O_4+8HCl\rightarrow FeCl_2+2FeCl_3+4H_2O\)

Bình luận (1)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
13 tháng 1 lúc 22:50
2yHCl+FexOy(3x-2y)FeCl2+yH2O+(2y-2x)FeCl3
         
         
         
  
Bình luận (1)
Bùi Thế Nghị
6 tháng 1 lúc 14:03

Gọi CTHH của oxit sắt là FexOy có M = 160 g/mol

%O = 30% => %Fe = 100-30 = 70%

%O = \(\dfrac{16.y}{160}\).100% = 30% => y = 3

%Fe = \(\dfrac{56.x}{160}\).100% = 70% => x = 2 

Vậy CTHH của oxit là Fe2O3

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
5 tháng 1 lúc 13:39

Gọi CTHH của A là CxHyOz

%C = \(\dfrac{12x}{342}.100\)%= 42,105% => x = 12

%H = \(\dfrac{y.1}{342}.100\%\)= 6,433% =>  y = 22

MA = 12.12 + 22 + z.16 = 342 => z= 11

Vậy CTHH của A là C12H22O11

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
3 tháng 1 lúc 23:16

Theo đề bài, công thức của hợp chất có dạng \(XO_2\)

Ta có :\(M_{hợp\ chất} = X + 16.2 = 1,51.M_{không\ khí}=1,51.29=44(đvC)\\ \Rightarrow X = 12(Cacbon)\)

Vậy CTHH của hợp chất : \(CO_2\)

 

Bình luận (2)
Duy Anh
Thiếu tá -
30 tháng 12 2020 lúc 22:59

N2

Bình luận (0)
Trần Ngọc Hảo
30 tháng 12 2020 lúc 23:03

cho biết chất được tạo bơi NTHH ni tơ 

              chất gồm 2 ngtu ni tơ và có phân tử khối là14.2=28 dvC

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
30 tháng 12 2020 lúc 21:44

( Đoạn giá trị chắc là hóa trị nhể :vvv )

- Gọi công thức của X và O có dạng : \(X_2O_3\)

=> \(\%X=\dfrac{2X}{2X+3.16}.100\%=70\%\)

=> X = 56 ( u )

=> X là Fe ( sắt )

Vậy CTHH của hợp chất đó là Fe2O3 .

Bình luận (0)
Tuệ Lâm
Thiếu tá -
30 tháng 12 2020 lúc 20:27

Ta có:

\(M_M+3\left(M_O+M_H\right)=78\)

\(\Leftrightarrow M_M+51=78\)

\(\Rightarrow M_M=27\)

=> B

Bình luận (0)
bùi xuân huấn
30 tháng 12 2020 lúc 20:24

B

Bình luận (1)
AFK_VIETNAM
30 tháng 12 2020 lúc 20:33

B

Bình luận (0)
Khăp Chiang
29 tháng 12 2020 lúc 22:19

C, Tính khối lượng của khí oxi đã phản ứng?

Bình luận (0)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
29 tháng 12 2020 lúc 22:15

A)canxi cacbonat\(\rightarrow\)cacbonoxit+cacbonic

B) CaCO\(\rightarrow\)CaO+ CO2

hay CaCO3 =  112    +  88

 CaCO= 200kg

 
Bình luận (0)
Nguyễn Mạnh Tuấn
29 tháng 12 2020 lúc 22:47

\(\begin{array}{l} \text{a, Phương trình chữ: Canxi cacbonat $\to$ Canxi oxit + Cacbon đioxit}\\ b,\\ \text{Áp dụng ĐLBT khối lượng ta có:}\\ m_{CaCO_3}=m_{CaO}+m_{CO_2}\\ \Rightarrow m_{CaCO_3}=112+88=200\ (g)\end{array}\)

Bình luận (0)
❄Serious Ƙiйɠ乡
30 tháng 12 2020 lúc 19:04

A)canxi cacbonat→→cacbonoxit+cacbonic

B) CaCO→→CaO+ CO2

hay CaCO3 =  112    +  88

 CaCO= 200kg

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN