Bài 9: Bản vẽ chi tiết

Trần Thị Kim Yến
19 tháng 12 2019 lúc 19:43

Nội dung của bản vẽ chi tiết:

-Hình biểu diễn: Gồm các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt,...diễn tả hình dạng và kết cấu của chi tiết.

-Kích thước:

+Kích thước chung: dài, rộng, cao của chi tiết.

+Kích thước các phần: tất cả các kích thước.

Các kích thước cần thiết cho việc chế tạo chi tiết.

-Yêu cầu kĩ thuật: gồm các chỉ dẫn về gia công, xử lý bề mặt, nhiệt luyện,... Thể hiện chất lượng của vật thể.

khung tên: gồm tên chi tiết, vật liệu, tỉ lệ, cơ quan thiết kế...

*Yêu cầu kĩ thuật thể hiện chất lượng của chi tiết.

Bình luận (0)
{__Shinobu Kocho__}
10 tháng 12 2019 lúc 19:57

Ren trục

- Đường đỉnh ren nằm ngoài đường chân ren

- Vòng đỉnh ren nằm ngoài vòng chân ren.

Ren lỗ

- Đường đỉnh ren nằm trong đường chân ren.

- Vòng đỉnh ren nằm trong vòng chân ren.

Chúc Tam Chau học tốt nha ^^

Bình luận (0)
Linh Nà :D
6 tháng 12 2019 lúc 21:38

Cái này là bài cho sẵn mà bn

Bình luận (0)
nguyễn thùy dương
27 tháng 11 2018 lúc 21:04

Tỷ lệ bản vẽ là tỉ số giữa kích thước đo được trên bản vẽ và kích thước tương ứng đo được trên thực tế.

Bình luận (0)
Nguyễn Huyền Trâm
27 tháng 11 2018 lúc 21:13

Tỉ lệ bản vẽ là tỉ số giữa các kích thước đo đucợ trên bản vẽ và kích thước tương ứng đo được trên thực tế

Bình luận (0)
Phương Dung
6 tháng 11 2020 lúc 19:36

khái niệm bản vẽ chi tiết

Bản vẽ chi tiết là một phương tiện thông tin dùng trong sản xuất và đời sống.

khái niệm bản vẽ lắp

Bản vẽ lắp dùng để: Dùng để cho biết thành phần cấu tạo bên trong của vật mẫu.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN