Bài 9 : Ấn Độ thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 18 tháng 10 2020 lúc 21:16

* Niên biểu về phong trào chống Anh của nhân dân Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX:

Thời gian

Phong trào đấu tranh

1857-1859

Phong trào đấu tranh của binh lính Xi-pay và nhân dân

1875-1885

Phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân đã thúc đẩy giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh

Năm 1885

Đảng Quốc đại - chính đảng của giai cấp tư sản Ấn Độ được thành lập

Tháng 7-1908

Công nhân Bom-bay tổ chức bãi công chính trị

Bình luận (0)
Nguyễn Hương
Nguyễn Hương 10 tháng 12 2019 lúc 12:03

Chính sách cai trị:

- Kinh tế : bóc lột, kìm hãm nền kinh tế Ấn Độ.

- Chính trị : áp dụng chính sách " chia để trị"

\(\rightarrow\) Chính sách cai trị tàn bạo.

Bình luận (0)
Loading...