Bài 8. Thủy tức

Quang Nhân
Quang Nhân 8 tháng 1 lúc 20:38

Hình dạng ngoài:

Có dạng hình trụ dài, phía dưới là đế có tác dụng bám.

Phần trên có lỗ miệng, xung quanh có lỗ miệng, xung quanh có tua miệng cơ thể đối xứng tỏa tròn.

Sinh sản 

1. Mọc chồi

- Khi đầy đủ thức ăn. thuỷ tức thường sinh sản vô tính bằng cách mọc chổi hình 8.1). Chồi con khi tự kiếm được thức ăn. tách khỏi cơ thể mẹ để sống độc lập.

2. Sinh sản hữu tính

- Tế bào trứng được tinh trùng cúa thuỷ tức khác đến thụ tinh (chú thích 3, 4. 5 bảng). Sau khi thụ tinh, trứng phân cắt nhiều lần. cuối cùng tạo thành thuỷ tức con. Sinh sản hữu tính thường xảy ra ờ mùa lạnh. ít thức ăn.

3. Tái sinh

- Thuỷ tức có khả năng tái sinh lại cơ thể toàn vẹn chi từ một phần cơ thể cắt ra.

Bình luận (0)
Phương Thúy Nguyễn
Phương Thúy Nguyễn 8 tháng 1 lúc 21:32

Hình dạng, cấu tạo ngoài:

- Hình trụ dài.

- Phần dưới có đế bám.

- Phần trên có lỗ miệng, xung quanh có các tua miệng.

  => Cơ thể đối xứng tỏa tròn.

Sinh sản:

- Vô tính: (+) Mọc chồi

                (+) Tái sinh

- Hữu tính: Sự kết hợp giữa tế bào trứng và tế bào tinh trùng.

Bình luận (1)
Minh ♫
Minh ♫ 10 tháng 9 2017 lúc 20:20

Thủy tức hay thủy tức nước ngọt là một dạng động vật bậc thấp thuộc ngành ruột khoang sống ở các vùng nước ngọt như ao tù, hồ, đầm, đìa...có hình ống dài, có nhiều tua (xúc tu) đối xứng để bám vào các giá thể và di chuyển theo kiểu sâu đo và lộn đầu.

Bình luận (0)
Minh ♫
Minh ♫ 10 tháng 9 2017 lúc 20:21

môi trg bất lợi là môi trg quá nóng hoặc quá lạnh

Bình luận (0)
Lộc Phạm
Lộc Phạm 24 tháng 9 2017 lúc 17:46

Thủy tức hay thủy tức nước ngọt là một dạng động vật bậc thấp thuộc ngành ruột khoang sống ở các vùng nước ngọt như: ao tù, hồ, đầm, đìa... Môi trường bất lợi cho thủy tức: Môi trường quá nóng hoắc quá lạnh.

Bình luận (0)
Sinh sản của thủy tức

Khi điều kiện thuận lợi, thủy tức sinh sản vô tính bằng đâm chồi, nhưng khi điều kiện sống khó khăn thì chúng chuyển sang sinh sản hữu tính. Hợp tử được hình thành có vỏ bọc bảo vệ, sống tiềm sinh cho đến khi có điều kiện thuận lợi trở lại thì tiếp tục phát triển.

Sinh sản vô tính: Các chồi mọc lên từ vùng sinh chồi ở giữa cơ thể. Lúc đầu là một mấu lồi, sau đó lớn dần lên rồi xuất hiện lỗ miệng và tua miệng của con non, thủy tức non sau đó tách khỏi cơ thể mẹ thành một cơ thể độc lập và hình thành cơ thể trưởng thành. Tái sinh: Hợp tử được hình thành có vỏ bọc bảo vệ, sống tiềm sinh cho đến khi có điều kiện thuận lợi trở lại thì tiếp tục phát triển. Thủy tức có khả năng tái tạo toàn bộ cơ thể khi chỉ còn 1 bộ phận trong điều kiện môi trường đặc biệt. Sinh sản hữu tính: Khi điều kiện sống khó khăn thì chúng chuyển sang sinh sản hữu tính.Tế bào trứng được tinh trùng của thủy tức đực đến thụ tinh. Sau khi thụ tinh, trứng phân cắt nhiều lần rồi tạo ra thủy tức con. Sinh sản hữu tính thường xảy ra khi thiếu thức ăn, ở mùa lạnh.
Bình luận (0)
Sinh sảnSửa đổi

Khi điều kiện thuận lợi, thủy tức sinh sản vô tính bằng đâm chồi, nhưng khi điều kiện sống khó khăn thì chúng chuyển sang sinh sản hữu tính. Hợp tử được hình thành có vỏ bọc bảo vệ, sống tiềm sinh cho đến khi có điều kiện thuận lợi trở lại thì tiếp tục phát triển.

Sinh sản vô tính: Các chồi mọc lên từ vùng sinh chồi ở giữa cơ thể. Lúc đầu là một mấu lồi, sau đó lớn dần lên rồi xuất hiện lỗ miệng và tua miệng của con non, thủy tức non sau đó tách khỏi cơ thể mẹ thành một cơ thể độc lập và hình thành cơ thể trưởng thành. Tái sinh: Hợp tử được hình thành có vỏ bọc bảo vệ, sống tiềm sinh cho đến khi có điều kiện thuận lợi trở lại thì tiếp tục phát triển. Thủy tức có khả năng tái tạo toàn bộ cơ thể khi chỉ còn 1 bộ phận trong điều kiện môi trường đặc biệt. Sinh sản hữu tính: Khi điều kiện sống khó khăn thì chúng chuyển sang sinh sản hữu tính.Tế bào trứng được tinh trùng của thủy tức đực đến thụ tinh. Sau khi thụ tinh, trứng phân cắt nhiều lần rồi tạo ra thủy tức con. Sinh sản hữu tính thường xảy ra khi thiếu thức ăn, ở mùa lạnh.
Bình luận (0)

Ê chữ sửa đổi là mình ấn nhầm nha

Bình luận (0)
thuan quan
thuan quan 9 tháng 12 2020 lúc 12:21

Đặc điểm cơ thể ,hô hấp của thủy tức

cơ thể :

Cơ thế thuỷ tức hình trụ dài . Phần dưới gọi là đế bám vào giá thể. Phần Trẽn có lồ miệng, xung quanh có các tua miệng toả ra. Cơ thể có đối xứng tỏa tròn. Nếu nuôi thuỷ tức trong lọ, chúng luôn di chuyển về phía ánh sáng theo 2 cách.

Hô hấp

Thủy tức chưa có cơ quan hô hấp. Sự trao đổi khí được thực hiện qua thành cơ thể.

Bình luận (0)
Deadman_123
Deadman_123 11 tháng 11 2020 lúc 20:39

đặc điểm :

-thủy tức có các tua mọc bốn xung quanh miệng, cân đối và tỏa tròn ra bốn phía

Bình luận (0)
Khang Lê
Khang Lê 11 tháng 11 2020 lúc 21:34

vì các tua miệng này đối diện với tua miệng khác và các tua miệng ở xung quanh miệng

Bình luận (0)
HaNa
HaNa 11 tháng 11 2020 lúc 20:42

giúp mình dớii

Bình luận (0)
Đức Phạm Anh
Đức Phạm Anh 8 tháng 11 2020 lúc 11:29

Có cấu tao :

đế để bám

lối sống thích nghi ít di chuyển

Bình luận (0)
Bánh Bao
Bánh Bao 19 tháng 3 2020 lúc 10:19

Sự khác nhau của thủy tức và sứa:

- Thủy tức: 2 cách:

+ Di chuyển kiểu sâu đo.

+ Di chuyển kiểu lộn đầu.

- Sứa:

+ Co bóp dù để đẩy nước lên lỗ miệng và tiến lên phía trước.

Bình luận (0)
Lê Bá Khánh Trình
Lê Bá Khánh Trình 4 tháng 11 2020 lúc 21:39

thủy tức:kiểu sâu đo, kiểu lộn đầu

sứa:co bóp dù

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN