Bài 8: Thiết kế bản vẽ kĩ thuật

Mình nghĩ phải có ý tưởng, sau đó thì thực hiện theo ý tưởng

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN