Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

私はすべてを憎む
7 tháng 6 lúc 14:20

Tham khảo:

- Quá trình lọc dữ liệu gồm 2 bước chính:

Bước 1: chuẩn bị:

1. Nháy chuột tại một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.

2. Mở bảng chọn Data, trỏ vào lệnh Filter và nháy chọn AutoFilter trên bảng chọn hiện ra

Bước 2: lọc dữ liệu:

Là bước chọn tiêu chuẩn để lọc.

Nháy vào nút  trên hàng tiêu đề cột và chọn điều kiện thích hợp.

Bình luận (0)

THAM KHẢO!

B1: Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.

B2: Nháy Data -> Filter -> AutoFilter (các mũi tên xuất hiện bên cạnh tiêu đề cột).

B3: Nháy vào nút tam giác ngược trên tiêu đề cột.

B4: Chọn giá trị để lọc.

Bình luận (0)
FB: Mun
7 tháng 6 lúc 14:22

#Tham_khảo!

Các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu là :

B1: Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc. B2: Nháy Data -> Filter -> AutoFilter (các mũi tên xuất hiện bên cạnh tiêu đề cột). B3: Nháy vào nút tam giác ngược trên tiêu đề cột. B4: Chọn giá trị để lọc.

Bình luận (0)
Đào Tiến Anh
17 tháng 5 lúc 9:50

-     Biểu đò hình cột dùng để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột
-     Biểu đồ đường gấp khúc dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng giảm của dữ liệu

Bình luận (0)
Yuuka (Yuu - Chan)
13 tháng 5 lúc 20:33

A nha

Bình luận (0)
Karik-Linh
13 tháng 5 lúc 20:34
Bình luận (1)

Chọn A

Bình luận (0)

Không cần nha bạn

Bình luận (0)
Genj Kevin
15 tháng 4 lúc 19:39

gì đây?

 

Bình luận (0)
Phạm Phương Quỳnh
15 tháng 4 lúc 19:45

câu hỏi là gì?oho

Bình luận (0)

khi lọc dữ liệu em có thể chọn, làm mới các dữ liệu và chỉ hiển thị các hàng thỏa mãn và các tiêu chuẩn nhất định

Bình luận (0)
LƯỜI ĐẶƬ ƬÊП.
9 tháng 4 lúc 14:48

#Bn tham khảo!!!.

khi lọc dữ liệu ta có thể chọn, làm mới các dữ liệu, chỉ hiển thị các hàng thỏa mãn và các tiêu chuẩn nhất định.

Bình luận (0)
Minh Trần
9 tháng 4 lúc 15:31

khi lọc dữ liệu em có thể chọn, làm mới các dữ liệu và chỉ hiển thị các hàng thỏa mãn và các tiêu chuẩn nhất định

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 12:43

- Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hang thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.

- Ví dụ :

+ Trong bảng điểm lớp, lọc ra các bạn có điểm 10 môn Tin học.

+ Lọc ra 3 bạn có điểm trung bình cao nhất .

+ Lọc ra các bạn ngỉ học nhiều nhất

Bình luận (1)
Đỗ Thị Hoài Đông
4 tháng 3 2019 lúc 20:56

Lọc dữ liệu - Lọc dữ liệu là chọn và hiện thị dữ liệu thoả mãn yêu cầu đặt ra và ẩn những dữ liệu không thoả mản yêu cầu
Ví dụ, muốn lọc ra các bạn được 9 điểm môn Toán hay hai bạn có điểm trung bình cao nhất,... Kết quả lọc không sắp xếp lại dữ liệu mà được hiển thị theo thứ tự ban đầu, còn các hàng khác bị ẩn đi

Bình luận (0)
Nanno
28 tháng 3 lúc 20:28

Vì lợi ích của việc xem trước khi in là giúp chúng ta có thể sửa lại bố cục trình bày sao cho hợp lí và kiểm tra cách trình bày nội dung trên giấy trước khi in, nhờ đó mà ta phát hiện lỗi sai và sửa, giúp tiết kiệm giấy và mực in, tiết kiệm thời gian và công sức.

Bình luận (1)

Vì lợi ích của việc xem trước khi in là giúp chúng ta có thể sửa lại bố cục trình bày sao cho hợp lí và kiểm tra cách trình bày nội dung trên giấy trước khi in, nhờ đó mà ta phát hiện lỗi sai và sửa, giúp tiết kiệm giấy và mực in, tiết kiệm thời gian và công sức.

Chúc bạn học tốt!
Bình luận (2)
LƯỜI ĐẶƬ ƬÊП.
28 tháng 3 lúc 20:49

bạn tham khỏa nhé!!!!

Vì : Giúp chúng ta có thể sửa lại bố cục trình bày sao cho hợp lí và kiểm tra cách trình bày nội dung trên giấy trước khi in, nhờ đó mà ta có thể phát hiện lỗi sai và sửa , giúp tiết kiệm giấy và mực in ,thời gian và công sức.

Bình luận (2)
Nanno
28 tháng 3 lúc 20:26

Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.

 Bước 2: Nháy Data -------> Filter ------> AutoFilter (các mũi tên xuất hiện bên cạnh tiêu đề cột).

 Bước 3: Nháy vào nút tam giác ngược trên tiêu đề cột.

 Bước 4: Chọn giá trị để lọc.

Bình luận (1)
LƯỜI ĐẶƬ ƬÊП.
28 tháng 3 lúc 20:58

bạn tham khảo nhé!!!!.

B1 : Chuẩn bị:+nháy chuột chọn một ô trong vùng có giữ liệu cần lọc.

+ Mở bảng chọn dât, nhấn con trỏ chuột vào Filter rồi nháy chọn Autofilter.

B2 :Lọc:

Nháy chuột chọn nút tam giác ngược trên tiêu đè cột và chọn tiêu chuẩn lọc.

hihihihi

Bình luận (2)
•๖ۣۜNHa•
18 tháng 4 lúc 14:14

Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.

 Bước 2: Nháy Data -----> Filter ----> AutoFilter (các mũi tên xuất hiện bên cạnh tiêu đề cột).

 Bước 3: Nháy vào nút tam giác ngược trên tiêu đề cột.

 Bước 4: Chọn giá trị để lọc.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN