Bài 8 : Nước ta buổi đầu độc lập

Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà My 4 tháng 1 lúc 19:53

--> Sau chiến thắng Bạch Đằng (938), mưu đồ xâm lược của quân Nam Hán bị đè bẹp, năm 939 Ngô Quyền lên ngôi vua, chọn cổ Loa làm kinh đô.Hơn 10 thế kỉ thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đã chấm dứt. Nền độc lập và chủ quyền của đất nước được giữ vững.Ngô Quyền quyết định bỏ chức tiết độ sứ của phong kiến phương Bắc, thiết lập một triều đình mới ở trung ương. Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc chính trị, ngoại giao, quân sự; đặt ra các chức quan văn, võ, quy định các lễ nghi trong triều và màu sắc trang phục của quan lại các cấp.Ờ địa phương, Ngô Quyền cử các tướng có công coi giữ các châu quan trọng. Đinh Công Trứ làm Thứ sử Hoan Châu (Nghệ An, Hà Tĩnh), Kiều Công Hãn làm Thứ sử Phong Châu (Phú Thọ)...Đất nước được yên bình.

Bình luận (0)
nguyễn đức dũng
nguyễn đức dũng 30 tháng 12 2020 lúc 15:36

- Ông xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa

- Ông bỏ chức tiết độ sứ (bỏ bộ máy cai trị của họ Khúc), lập triều đình theo chế độ quân chủ

- Tự quyết định mọi công việc chính trị, quân sự, ngoại giao.

Bình luận (0)
Minh Trần Kim
Minh Trần Kim 20 tháng 12 2020 lúc 14:25

*Công lao của Đinh Bộ Lĩnh:

 - Có công dẹp yên các thế lực cát cứ, thống nhất đất nước, tạo điều kiện cho đất nước bước vào thời kì ổn định lâu dài.  

Bình luận (0)
Bánh Đậu Xanh
Bánh Đậu Xanh 24 tháng 12 2020 lúc 16:49

- Đinh Bộ Lĩnh: có công dẹp yên các thế lực cát cứ, thống nhất đất nước, tạo điều kiện cho đất nước bước vào thời kì ổn định lâu dài.

Bình luận (0)
Khang Vu
Khang Vu 19 tháng 12 2020 lúc 16:59

- Đinh Bộ Lĩnh: có công dẹp yên các thế lực cát cứ, thống nhất đất nước, tạo điều kiện cho đất nước bước vào thời kì ổn định lâu dài.

Bình luận (0)
Bánh Đậu Xanh
Bánh Đậu Xanh 24 tháng 12 2020 lúc 16:49

Lý Thường Kiệt có những cách đánh giặc rấtđộc đáo như:

- Chủ động tiến công khi thời cơ đến: nhận thấy quân địch đã suy yếu, hoang mang Lý Thường Kiệt mở cuộc tấn công quy mô lớn vào trận tuyếncủa địch. - Chủ động kết thúc chiến sự bằng biện pháp mềm dẻo, thương lượng, đề nghị “giảng hòa” để hạn chế tổn thất.

Tick nhehehe

Bình luận (0)
🍀Tâm Zi🧡
🍀Tâm Zi🧡 13 tháng 11 2020 lúc 21:30
Lý Thường Kiệt có những cách đánh giặc rấtđộc đáo như:

- Chủ động tiến công khi thời cơ đến: nhận thấy quân địch đã suy yếu, hoang mang Lý Thường Kiệt mở cuộc tấn công quy mô lớn vào trận tuyếncủa địch. - Chủ động kết thúc chiến sự bằng biện pháp mềm dẻo, thương lượng, đề nghị “giảng hòa” để hạn chế tổn thất.

Tick nhehehe

Bình luận (0)
Bánh Đậu Xanh
Bánh Đậu Xanh 24 tháng 12 2020 lúc 16:50

Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Ngô:

Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Ngô

Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý:

Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý

Qua đó, ta thấy được bộ máy nhà nước quân chủ thời Ngô còn đơn giản. Trong khi đó bộ máy nhà nước quân chủ thời Lý được cũng cố chặt chẽ hơn.

Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Đinh-Tiền Lê:

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Diệp
Nguyễn Thị Diệp 13 tháng 11 2020 lúc 20:42

Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Ngô:

Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Ngô

Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý:

Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý

Qua đó, ta thấy được bộ máy nhà nước quân chủ thời Ngô còn đơn giản. Trong khi đó bộ máy nhà nước quân chủ thời Lý được cũng cố chặt chẽ hơn.

Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Đinh-Tiền Lê:

Qua đây ta có thể nhận xét vẫn còn đơn giản, chưa chặt chẽ.

Bình luận (0)
xuankhuong pham
xuankhuong pham 15 tháng 10 2020 lúc 19:38

Vua là người cao nhất

Quan văn, Quan võ đứng sau vua

Thứ sử các dân là thấp nhất

Bình luận (0)
Harry Potter
Harry Potter 16 tháng 10 2020 lúc 16:35
Bình luận (0)
Bánh Đậu Xanh
Bánh Đậu Xanh 24 tháng 12 2020 lúc 16:50

Vua: Đứng đầu , cai quản mọi việc

Quan văn: Quan trung ương. Cai quản các công việc về kinh tế-xã hội giúp vua

Quan võ: Quan trung ương. Là người chỉ huy các đạo quân

Thứ sử: Quan địa phương. Cai quản các châu (tương đương tỉnh ngày nay)

Bình luận (0)
nguyễn thế phong. 2K8
nguyễn thế phong. 2K8 3 tháng 12 2020 lúc 6:04

em phai học ở DBL là:tuổi còn nhỏ mà có chí cao đã kêu goi các ban và thanh niên trong làng tâp luyện binh pháp

Bình luận (0)
Bánh Đậu Xanh
Bánh Đậu Xanh 24 tháng 12 2020 lúc 16:51

dep loan 12 su quan thong nhat dat nuoc

Bình luận (0)
nguyễn thế phong. 2K8
nguyễn thế phong. 2K8 13 tháng 10 2020 lúc 15:13

dep loan 12 su quan thong nhat dat nuoc

Bình luận (0)
NGUYỄN TRẦN PHƯỚC
NGUYỄN TRẦN PHƯỚC 16 tháng 12 2019 lúc 21:01

Đại Cồ Việt

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
Vũ Minh Tuấn 16 tháng 12 2019 lúc 21:04

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, tự xưng là Đại Thắng Minh Hoàng đế, tức là Đinh Tiên Hoàng, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thu Anh
Nguyễn Thị Thu Anh 12 tháng 10 2020 lúc 20:53

niên hiệu nước ta thời Đinh là : vua là Đinh Tiên Hoàng , đặt nước là Đại Cồ Việt

Bình luận (0)
Hà Hải Trung
Hà Hải Trung 16 tháng 12 2019 lúc 20:45

giúp mình với mọi người ơi

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
Vũ Minh Tuấn 16 tháng 12 2019 lúc 20:48

Sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh đã có những việc làm và ý nghĩa của những việc làm đó là:

- Lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô tại Hoa Lư (Ninh Bình) => Khẳng định độc lập, chủ quyền của đất nước, thể hiện nước ta ngang hàng với Trung Quốc, không phải là một nước phụ thuộc.

- Năm 970, vua Đinh đặt niên hiệu là Thái Bình, sai sứ sang giao hảo với nhà Tống.=> Giữ mối quan hệ giao hảo để tránh đụng độ với một nước mạnh trong khi tình hình đất nước vừa mới ổn định.

- Phong vương cho các con, cử các tướng lĩnh thân cận nắm giữ các chức vụ chủ chốt. => Tránh tình trạng cát cứ, loạn lạc xảy ra.

- Xây dựng cung điện, đúc tiền để tiêu dùng trong nước. Đưa ra những hình phạt khắc nghiệt (ném vào vạc dầu, vứt vào chuồng hổ,…) để xử phạt những kẻ phạm tội. => Xây dựng kinh tế, ổn định cuộc sống nhân dân, ổn định đất nước nhanh chóng để xây dựng tiềm lực quốc gia.

=> Như vậy, những việc làm trên của Đinh Bộ Lĩnh nhìn chung đều mang ý nghĩa củng cố nền độc lập tự chủ và tăng cường tiềm lực của đất nước.

Chúc bạn học tốt!
Bình luận (0)
Bánh Đậu Xanh
Bánh Đậu Xanh 24 tháng 12 2020 lúc 16:51

Sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh đã có những việc làm và ý nghĩa của những việc làm đó là:

- Lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô tại Hoa Lư (Ninh Bình) => Khẳng định độc lập, chủ quyền của đất nước, thể hiện nước ta ngang hàng với Trung Quốc, không phải là một nước phụ thuộc.

- Năm 970, vua Đinh đặt niên hiệu là Thái Bình, sai sứ sang giao hảo với nhà Tống.=> Giữ mối quan hệ giao hảo để tránh đụng độ với một nước mạnh trong khi tình hình đất nước vừa mới ổn định.

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN