Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Duy Anh
Thiếu tá -
3 tháng 12 2020 lúc 21:20

Tham khảo:

https://tuhoc365.vn/qa/dan-tu-tu-4928-lit-khi-co2-o-dktc-vao-binh-dung-500-ml-dung-dich-x-go/

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
23 tháng 11 2020 lúc 19:45

BaO +H2O -->Ba(OH)2

Vì Ba(OH)2 là bazo nên phenon sẽ chuyển màu hồng

Bình luận (0)
Nguyen Khanh Huyen
22 tháng 11 2020 lúc 19:49

A ,CaCO3

B,Ca(HCO3)2

C,CaCO3 và Ca(HCO3)2

D,CaCO3 và Ca(OH)2 dư

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
3 tháng 11 2020 lúc 22:17

Chất có thể làm khô khí HCl là chất có khả năng hút nước và không phản ứng với HCl đó là P2O5

Bình luận (0)
Cao Tiến Đạt
28 tháng 10 2020 lúc 9:03

Khi axit sunfuric gặp nước thì lập tức sẽ có phản ứng hóa học xảy ra, đồng thời sẽ tỏa ra một nhiệt lượng lớn. Axit sunfuric đặc giống như dầu và nặng hơn trong nước. Nếu bạn cho nước vào axit, nước sẽ nổi trên bề mặt axit. Khi xảy ra phản ứng hóa học, nước sôi mãnh liệt và bắn tung tóe gây nguy hiểm. Trái lại khi bạn cho axit sunfuric vào nước thì tình hình sẽ khác: axit sunfuric đặc nặng hơn nước, nếu cho từ từ axit vào nước, nó sẽ chìm xuống đáy nước, sau đó phân bố đều trong toàn bộ dung dịch. Như vậy khi có phản ứng xảy ra, nhiệt lượng sinh ra được phân bố đều trong dung dịch, nhiệt độ sẽ tăng từ từ không làm cho nước sôi lên một cách quá nhanh.

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
27 tháng 10 2020 lúc 22:38

a) PTHH: \(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\uparrow\)

b) Ta có: \(n_{Fe}=\frac{0,56}{56}=0,01\left(mol\right)=n_{FeSO_4}=n_{H_2}\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{FeSO_4}=0,01\cdot152=1,52\left(g\right)\\V_{H_2}=0,01\cdot22,4=0,224\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

c) Theo PTHH: \(n_{H_2SO_4}=n_{Fe}=0,01mol\)

\(\Rightarrow m_{H_2SO_4}=0,01\cdot98=0,98\left(g\right)\) \(\Rightarrow m_{ddH_2SO_4}=\frac{0,98}{19,6\%}=5\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
27 tháng 10 2020 lúc 22:35

* Dùng quỳ tím:

- Quỳ tím hóa đỏ: HCl và H2SO4 (1)

- Quỳ tím không đổi màu: NaCl và K2SO4 (2)

* Đổ dd BaCl2 vào từng nhóm:

- Đối với nhóm 1:

+) Xuất hiện kết tủa trắng: H2SO4

PTHH: \(H_2SO_4+BaCl_2\rightarrow2HCl+BaSO_4\downarrow\)

+) Không hiện tượng: HCl

- Đối với nhóm 2:

+) Xuất hiện kết tủa trắng: K2SO4

PTHH: \(K_2SO_4+BaCl_2\rightarrow2KCl+BaSO_4\downarrow\)

+) Không hiện tượng: NaCl

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN