Bài 8. Giao thoa sóng

hhy-chy
27 tháng 10 2020 lúc 17:55

Bài 1:

Ầu kầy, 2 nguồn dao động với pt giống nhau à, lại còn M là trung điểm nữa :)

Vậy thì nó bằng 2.2=4 luôn rồi :v Bởi vì d2=d1, phi 2 bằng phi 1 nên triệt tiêu còn Am=2.2.cos0=4(cm)

Bài 2:

Mà bài 2 ko cho 2 sóng cùng pha hay ngược pha ạ? Vậy coi nó là cùng pha đi.

\(\lambda f=v\Rightarrow\lambda=\frac{v}{f}=\frac{30}{15}=2\left(cm\right)\)

Vì dao động với biên độ cực đại nên \(d_2-d_1=k\lambda\) < thấy ở phần giao thoa ánh sáng cho vân sáng khi hiệu đường đi bằng k.lamda nên chắc sóng cơ cũng vậy thôi>

\(\Rightarrow d_2-d_1=2k\)

Thử từng cái vô thì đáp án D là hợp lí

Bình luận (0)
hhy-chy
21 tháng 10 2020 lúc 0:20

Cái này có trong lý thuyết rồi mà bạn

Khoảng cách giữa 2 cực đại giao thoa liên tiếp hoặc 2 cực tiểu giao thoa liên tiếp bằng một nửa bước sóng, nghĩa là bằng \(\frac{\lambda}{2}\)

Khoảng cách giữa 1 cực đại và 1 cực tiểu giao thoa liên tiếp bằng 1/4 bước sóng, nghĩa là bằng \(\frac{\lambda}{4}\)

Vậy áp dụng vô bài này thì k/c giữa 2 cực đại giao thoa liên tiếp là \(\frac{\lambda}{2}=\frac{4}{2}=2\left(cm\right)\)

Bình luận (0)
hhy-chy
18 tháng 10 2020 lúc 23:05

Các bà học nhanh ghê, tui còn chưa xong phần dao động nữa là :(

\(\lambda=\frac{v}{f}=\frac{1,2}{20}=6\left(cm\right)\)

\(\Rightarrow-S_1S_2< \left(k+\frac{1}{2}\right)\lambda< S_1S_2\)

\(\Leftrightarrow-\frac{18,1}{6}-\frac{1}{2}< k< \frac{18,1}{6}-\frac{1}{2}\)

Đến đây chặn k là xong nhé

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
15 tháng 10 2020 lúc 13:39

Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng:

\(\lambda=2.\Delta x=2.2=4cm\)

Bình luận (2)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN