Bài 8-9-10. Tế bào nhân thực - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Ai giúp mình với, mình cần gấp

Bài 8, 9, 10: Tế bào nhân thực

I.Đặc điểm chung

-Về kích thước:...............................................................................................................................................................................................................

-Về cấu tạo:......................................................................................................................................................................................................................

Phân biệt cấu tạo tế bào động vật và tế bào thực vật:

Tế Bào Động Vật Tế Bào Thực Vật

II.Cấu trúc của tế bào nhân thực.

A) Nhân tế bào

1.Cấu trúc:.......................................................................................................................................................................................................

2.Chức năng:...................................................................................................................................................................................................

B.Tế bào chất

1.Lưới nội chất:

-Khái niệm:............................................................................

Đặc điểm Chức năng
Lưới nội chất trơn
Lưới nội chất hạt

2.Ribôxôm

Đặc điểm cấu trúc Chức năng

3.Bộ máy Gôngi

Đặc điểm cấu trúc Chức năng

4.Ty thể:
Đặc điểm cấu trúc Chức năng

Được cập nhật 25 tháng 11 2019 lúc 20:26 3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.