Bài 7; Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

lamiinh
1 tháng 1 lúc 15:28

- Thực tiễn là mục đích của quá trình nhận thức

+ Hoạt động gặt lúa của nông dân, lao động của các công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp…

+ Hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội, tiến hành Đại hội Đoàn Thanh niên trường học, Hội nghị công đoàn

+ Hoạt động nghiên cứu, làm thí nghiệm của các nhà khoa học để tìm ra các vật liệu mới, nguồn năng lượng mới, vác-xin phòng ngừa dịch bệnh mới. 

- Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí.

+ Trái đất quay quanh mặt trời

+ Không có gì quý hơn độc lập tự do

+ Nhà bác học Galilê phát minh ra định luật về sức cản của không khí

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
31 tháng 12 2020 lúc 14:55

Ví dụ như:

- Qua quá trình hoạt động thực tiễn, con người càng ngày càng có nhu cầu cao về lieen lạc. Không chỉ là thư từ bằng chữ, bằng ảnh, âm thanh gửi bằng thư từ. Con người ngày càng cải biến, nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc có thể gọi điện trực tiếp, vừa có thể nghe vừa nhìn được trực tiếp trong cùng một thời gian.

- Qua quá trình sản xuất trồng trọt, con người ngày càng muốn nâng cao sản lượng lẫn chất lượng của cây trồng. Từ thực tiễn đó đã là động lực cho con người càng ngày càng phát triển Công cụ lao động, Phương pháp canh tác.

Bình luận (0)
Monokuro Boo
25 tháng 12 2020 lúc 20:43

Trong quá trình nhận thức của con người, yếu tố nào giữ vai trò quyết định?  

1.Cơ quan cảm giác 

2.Bộ não  

3.Thị giác  

4.Kinh nghiệm

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Thảo
27 tháng 12 2020 lúc 14:16

Đã muộn chưa :333

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Thảo
27 tháng 12 2020 lúc 14:16

Đã muộn chưa :333

Bình luận (0)
Trọng Quang.
18 tháng 12 2020 lúc 20:06

Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội”

Em hiểu nguyên lí giáo dục này như sau: Đây là nguyên tắc dựa trên thực tiễn, có thực tiễn mới có khả năng đáp ứng nhu cầu của người học, của xã hội vì thực tiễn là cơ sở, động lực, mục đích của nhận thức và là tiêu chuẩn của chân lí.

Học luôn đi đôi với hành: Nhờ có thực tiễn, con người mới có những tri thức mới để tiếp tục học tập, đồng thời kiểm nghiệm được tính đúng sai và giá trị đích thực của tri thức đã tiếp nhận được.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN