Bài 7: Thực hành Đọc bản vẽ các khối tròn xoay

︵✰Ah
13 tháng 12 2020 lúc 21:09

Đặc điểm hình chiếu của khối tròn xoay là:

- Hình trụ xem hình 1.

- Hình nón xem hình 2.

- Hình cầu xem hình 3.

imagerotate image image image  
Bình luận (0)
nguyễn hoa
29 tháng 10 2018 lúc 19:00

Ren ngoài: lọ mực, bu lông, ốc vít, bóng đèn,...

Ren trong: nắp chai, đui bóng đèn, ê cu, ...

Bình luận (0)
@Nk>↑@
3 tháng 10 2018 lúc 10:09

Bản vẽ khối vật thể là bao gồm các bản vẽ khác nhau như bản vẽ khối đa diện, bản vẽ khối tròn xoay,...

Bình luận (0)
Mai Nhật Lệ
24 tháng 9 2017 lúc 15:56

Bây giờ phải vẽ như thế nào???. Vẽ ra máy tính thì cũng như không bạn.

Bình luận (0)
Trần Võ Lam Thuyên
25 tháng 9 2017 lúc 7:16

Bảng 7.1 và bảng 7.2 trang 28 mới đúng bạn ạ!

Bảng 7.1

Bản vẽ \ Vật thể A B C D
1 X
2 X
3 X
4 X

Bảng 7.2

Khối hình học - Vật thể A B C D
Hình trụ X X
Hình nón cụt X X
Hình hộp X X X X
Hình chỏm cầu X
Bình luận (0)
belphegor
16 tháng 10 2016 lúc 20:03

1-d

2-b

3-a

4-d

 

Bình luận (3)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN