Bài 7: Nito

Tuấn Kiệt Phan Vũ
28 tháng 10 2020 lúc 7:42

Khí Y gồm 0,025 mol H2 và 0,1 mol NO

Bảo toàn Nito : nNO3- = nNO + nNH4+

<=> 0,15=0,1+ nNH4+

=> nNH4+ = 0,05 mol

Bảo toàn Hidro

( mik viết pt ion electron minh họa thui nha bn có thể viết pt bình thường để tim mol H+ mik viết cái này cho lẹ thui

4H+ + NO3- + 3e-->NO + 2H2O

10H+ + NO3- + 8e---->NH4+ + 3H2O

à còn pt của Zn + 2HCl --> ZnCl2 +H2 )

nCl- = nH+ =2nH2 + 4nNO + 10nNH4+

=>nCl-= 0,95

Dd X sau pư gồm:( Cl,K,Na,NH4,Zn ko có H và NO3 hidro còn thì NO3- ko tồn tại trong ddX)

Cl-=0,95 ; Na+ = 0,05; K+ = 0,1; NH4+ = 0,05; Zn2+=?

BT điện tích => nZn2+=0,375

-> mX = 64,05 g

Bn tham khảo nha ~~ mik ko chắc đúng :)) vì mik còn chx hỉu bài này nx :)) mik có đăng 1 bài tương tự của cô mik giải á ( bài này mik lm na ná bài mẫu của cô mik thui:) )

Bình luận (0)
Tuấn Kiệt Phan Vũ
28 tháng 10 2020 lúc 7:44

Nếu bn có đáp án chính xác hơn cho mik tham khảo vs :))

Bình luận (0)
hhy-chy
Thượng tá -
21 tháng 10 2020 lúc 23:16

Câu 1 câu 2 giống nhau nên tui làm câu 1 thôi nha

\(N_2+3H_2\rightarrow2NH_3\)

\(H=20\%\Rightarrow n_{N_2}=2.0,2=0,4\left(mol\right);n_{H_2}=6.0,2=1,2\left(mol\right)\)

=> Tính theo N2

\(\Rightarrow m_{NH_3}=2.n_{N_2}.17=13,6\left(g\right)\)

3/ \(N_2+3H_2\rightarrow2NH_3\)

\(V--3V--2V\)

Thể tích còn lại sau phản ứng bao gồm N2 dư, H2 dư và NH3

\(\Rightarrow V_{N_2}-V+V_{H_2}-3V+2V=16,4\Rightarrow V=0,8\left(l\right)\) \(\Rightarrow V_{NH_3}=2.0,8=1,6\left(l\right)\)

\(\Rightarrow H=\frac{V}{V_{N_2}}=\frac{0,8}{4}=20\%\)

Bình luận (0)
nguyenhuuton
8 tháng 12 2020 lúc 20:36

cho 1,86g hỗn hợp kim loại Mg và Al vào dung dịch HNO3 loãng , dư thì thu được 560ml khí N2O (đktc)

a. Viết phương trình phản ứng xảy ra

b. Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

Bình luận (0)
Trần trung hiếu
18 tháng 10 2020 lúc 22:02

là bao nhiêu??

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
18 tháng 10 2020 lúc 22:03

Bảo lưu quan điểm 3,36l á, check hộ đúng thì làm không thì nhục :v

Bình luận (0)
Sinh
29 tháng 10 2020 lúc 21:21

0,23183719831738173917931829312837297468184921472142198472184729147982146357285917505715721639852972385328563285358583658353857385732532532547473737l

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
10 tháng 10 2020 lúc 23:57

Hôm sau viết đề gọn gọn ấy nửa đêm đọc buồn ngủ thấy bà -.-

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
11 tháng 10 2020 lúc 17:20

Lần nào ra đề cũng ngựa ngựa như một câu chuyện zậy má :))

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN