Bài 6. Phản xạ

CC陈海南
3 tháng 5 lúc 19:59

Ta phải dùng tài nguyên khoáng sản 1 cách hiệu quả,tránh gây lãng phí.Nếu ta lãng phí tài nguyên thiên nhiên thì tài nguyên đó sẽ cạn kiệt hoặc có thể gây ô nhiễm môi trường

Bình luận (0)
Nguyễn Nho Bảo Trí
3 tháng 5 lúc 20:13

Không chặt phá rừng bừa bãi 

Tuyên truyền vận động người dân vùng núi hạn chế nạn đốt rừng làm nương rẫy 

Hạn chế săn bắt các loại động vật trên cạn và dưới nước 

Nhà nước ban hành nhiều chính sách và luật để bảo vệ tài nguyên sinh vật 

Sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản một cách hớp lí , tiết kiệm 

Bình luận (0)
Mei mei
4 tháng 5 lúc 8:47

-Biện pháp hợp lí:

+Nâng cao ý thức cho nhân dân, tuyên truyền và bảo vệ 

+Cần bảo vệ luật khoáng sản nghiêm khắc, hợp lí

+Khai thác và sử dụng hợp lí

 

Bình luận (0)
Sunflower
6 tháng 4 lúc 21:33

Văn ôn võ luyện, mỗi ngày tích lũy một chút kiến thức, dần dần ta sẽ có lượng kiến thức lớn, hơn nữa ngôn ngữ rất rộng, các bạn luôn cập nhật các kiến thức và từ mới xuất hiện trong cuộc sống giao tiếp.

Bình luận (0)
Sunflower
10 tháng 1 lúc 13:08

- Phản xạ có điều kiện là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập.

VD: lạnh thì cơ thể run cầm cập

- Phản xạ không điều kiện là phản xạ được hình thành trong đời sống cá nhân, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, rút kinh nghiệm.

VD: dừng xe trước đèn đỏ 

Ý nghĩa: Đảm bảo sự hình thành các thói quen ,tập quán trong sinh hoạt cộng đồng.

 

Bình luận (1)
conan
10 tháng 1 lúc 19:45

-phản xạ đk là phản xạ cần học tập rèn luyện :-phản xạ kđk là phản xạ không cần học tập rèn luyện VD:thở sâu (đk),thở thường(kđk)

 

Bình luận (2)
Mai Hiền
20 tháng 12 2020 lúc 16:51

Hiện tượng cụp lá ở cây trinh nữ không được coi là phản xạ vì:

- Hiện tượng cụp lá của cây trinh nữ khi ta động vào được coi là hiện tượng cảm ứng ở thực vật, không phải là phản xạ bởi vì phản xạ có sự tham gia của tổ chức thần kinh hay được thực hiện nhờ cung phản xạ,...

Hiện tượng cụp lá ở cây trinh nữ giống và khác gì với hiện tượng "chạm tay vào vật nóng rụt tay lại', 'đèn chiếu vào mắt đồng tử co lại'

* Sự giống nhau 

- Đều là hiện tượng phản ứng, nhằm trả lời kích thích môi trường

* Sự khác nhau 

- Hiện tượng cụp lá ở cây trinh nữ:

+ Là hiện tượng cảm ứng ở thực vật

+ Không có sự tham gia của tổ chức thần kinh

- Hiện tượng rụt tay lại khi tay chạm vào vật nóng:

+ Là một phản xạ

+ Có sự tham gia của tổ chức thần kinh

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
17 tháng 12 2020 lúc 18:36

Thật ra khi cố tình thì cũng đâu thể khắc phục theo mặt sinh học được, khắc phục theo mặt chế tài thì được.

Bình luận (0)
Khang Diệp Lục
17 tháng 12 2020 lúc 19:04

Phạt nặng, từ đó sinh ra phản xạ có điều kiện là khi thấy đèn đỏ sẽ dừng lại, không dám vượt vì sợ bị phạt :))

Bình luận (0)
Cá Voi Con 🐋
22 tháng 11 2020 lúc 20:34

Tham khảo

Sự dẫn truyền xung thần kinh trong một cung phản xạ:

- Khi có kích thích vào cơ quan thụ cảm → Làm sinh xung thần kinh truyền theo dây thần kinh hướng tâm về thần kinh trung ương → Thần kinh trung ương phát đi xung thần kinh theo dây thần kinh ly tâm tới cơ quan phản ứng → Cơ quan phản ứng đưa ra phản xạ đáp ứng với kích thích.

Bình luận (0)
Mai Hiền
16 tháng 11 2020 lúc 11:28

Câu 1:

- Tác nhân kích thích là: vật nóng

- Bộ phận tiếp nhận kích thích là: thụ quan đau ở tay.

- Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin là: tủy sống.

- Bộ phận thực hiện phản ứng là: cơ tay.

Bình luận (0)
Mai Hiền
16 tháng 11 2020 lúc 11:29

Câu 2:

Khi chạm tay vào vật nóng, thụ qua đau ở da tiếp nhận kích thích và truyền đến tủy sống qua sợi thần kinh cảm giác; tủy sống tiếp nhận thông tin từ đó tổng hợp, phân tích và hình thành các xung thần kinh theo sợi thần kinh vận động truyền đến các cơ ngón tay làm ngón tay co lại.

Bình luận (1)
Nguyễn Trần Thành Đạt
14 tháng 11 2020 lúc 19:51

- Nơron là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh. Mỗi nơron bao gồm một thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục. Sợi trục thường có bao miêlin. Tận cùng sợi trục có các cúc xináp là nơi tiếp giáp giữa các nơron này với nơron khác hoặc với cơ quan trả lời.

- Nơron có chức năng cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.


Bình luận (0)
Phương Dung
14 tháng 11 2020 lúc 14:47

* Điểm giống nhau:

- Đều là hiện tượng trả lời kích thích môi trường.

* Điểm khác nhau:

- Hiện tượng cụp lá ở đây không có sự tham gia hệ của hệ thần kinh không được coi là phản xạ, còn hiện tượng chân đá ra có sự tham gia của hệ thần kinh.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN