Bài 6: Định dạng trang tính - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 7.1 Hãy nêu những công việc nên thực hiện trước khi in trang tính trên giấy và
công cụ để thực hiện. Cho biết lí do để thực hiện những công việc đó.
Bài 7.2 Một trang tính có nhiều cột và hàng. Khi in trang tính, những vùng nào của
trang tính sẽ được phân trang để in ra trang giấy ?
A. Toàn bộ trang tính, từ cột A đến cột cuối cùng và từ hàng 1 đến hàng cuối
cùng
B. Chỉ những vùng có dữ liệu ( không bao gồm các vùng trống xen giữa)
C. Vùng nhỏ nhất chứa hết mọi dữ liệu trên trang tính, kể cả các vùng trống xenBài 7.1 Hãy nêu những công việc nên thực hiện trước khi in trang tính trên giấy và
công cụ để thực hiện. Cho biết lí do để thực hiện những công việc đó.
Bài 7.2 Một trang tính có nhiều cột và hàng. Khi in trang tính, những vùng nào của
trang tính sẽ được phân trang để in ra trang giấy ?
A. Toàn bộ trang tính, từ cột A đến cột cuối cùng và từ hàng 1 đến hàng cuối
cùng
B. Chỉ những vùng có dữ liệu ( không bao gồm các vùng trống xen giữa)
C. Vùng nhỏ nhất chứa hết mọi dữ liệu trên trang tính, kể cả các vùng trống xen giữa

trả lời nhanh giùm mình nha, mình cần gấp trong hôm nay

Được cập nhật 3 tháng 7 lúc 16:52 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.