Bài 6: Định dạng trang tính

22 tháng 5 lúc 21:32

- Để định dạng nội dung của một (hoặc nhiều ô tính) ta cần chọn ô tính (hoặc các ô tính) đó.

- Định dạng không làm thay đổi nội dung của các ô tính

1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữa. Thay đổi phông chữ

- Để thay đổi phông chữ của văn bản hoặc số trong ô tính, ta thực hiện:

Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạngNháy mũi tên ở ô FontChọn phông chữ thích hợpb. Thay đổi cỡ chữ

- Để thay đổi cỡ chữ của văn bản hoặc số trong ô tính, ta thực hiện:

Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạngNháy mũi tên ở ô SizeChọn cỡ chữ thích hợpc. Thay đổi kiểu chữ

- Để định dạng các kiểu chữ đậm nghiêng hoặc gạch chân, ta sử dụng các nút lệnh Bold , Italic  và Underline 

2. Chọn màu phông

- Để chọn màu cho phông chữ ta thực hiện:

Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạngNháy vào nút Font Color .Nháy chọn màu3. Căn lề trong ô tính

- Để căn lề trong 1 ô hoặc nhiều ô tính ta thực hiện:

Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạngNháy vào các nút  để thay đổi cách căn lề.

- Để căn dữ liệu vào giữa nhiều ô ta thực hiện:

Chọn các ô cần căn dữ liệu vào giữaNháy vào nút Merge and Center 4. Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số

- Ta sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ để tăng hoặc giảm chữ số thập phân của dữ liệu số

: Tăng thêm một chữ số thập phân: Giảm bớt một chữ số thập phân5. Tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính

- Các bước tô màu nền như sau:

Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạngNháy vào nút Fill Colors .Nháy chọn màu nền

* Lưu ý: Sau khi được sử dụng để tô màu nền, nút lệnh Fill Colors  cho ta biết màu mới sử dụng trước đó

- Để kẻ đường biên của các ô tính ta thực hiện:

Chọn các ô cần kẻ đường biên.Nháy nút border để chọn kiểu vẽ đường biênNháy chọn kiểu kẻ đường biên
Bình luận (0)
Pika Pika
12 tháng 5 lúc 10:23

A nha

Bình luận (1)

Chọn A

Bình luận (0)

*Thay đổi phông chữ:

Bước 1: Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng

Bước 2: Nháy mũi tên ở ô Font

Bước 3: Chọn phông chữ thích hợp

Bình luận (0)
*Thay đổi cỡ chữ

-Bước 1: Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng

-Bước 2: Nháy mũi tên ở ô Size

-Bước 3: Chọn cỡ chữ thích hợp

Bình luận (0)

*Thay đổi kiểu chữ:

Để định dạng các kiểu chữ đậm nghiêng hoặc gạch chân, ta sử dụng các nút lệnh Bold , Italic  và Underline 

Bình luận (0)
Bánh Đậu Xanh
29 tháng 3 lúc 17:39

*Định dạng phông chữ -Chọn ô hoặc các ô cần định dạng -Nháy mũi tên bên cạnh ô font để định dạng

 

*Định dạng cỡ chữ -Chọn ô hoặc các ô cần định dạng -Nháy mũi tên bên cạnh ô font size để định dạng *Định dạng kiểu chữ -Nháy ô hoặc các ô cần định dạng -Nháy nút Bold để chọn kiểu chữ đậm

*ĐỊnh dạng màu sắc -Chọn ô hoặc các ô cần định dạng -Nháy mũi tên bên cạnh ô Fill color và chọn màu thích hợp.

Bình luận (0)
Bợn Rizi Lanh
29 tháng 3 lúc 20:28

B1: Chọn nội dung cần định dạng

B2: Vào dải lệnh Home/Font 

B3:Nháy dấu mũi tên chỉ xuống ở lệnh Font Color, chọn màu đỏ

B4:Nháy dấu mũi tên chỉ xuống ở lệnh Font Size, chọn cở chữ 14

B5:Nháy chọn lệnh Bold và Italic

 

Bình luận (0)

chăm học vào là đc bn ạ ! 

Bình luận (2)
Mai Hoàng Ngọc
16 tháng 1 lúc 22:04

chăm chỉ học và biết các thủ thuật về máy tính.mk nghĩ vậy

undefined

Bình luận (1)
ngan nguyen
25 tháng 3 lúc 19:38

Nà ní

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Thành
20 tháng 12 2020 lúc 19:36

Nháy chọn ô tính.Nếu ô tính chứa dữ liệu thì nội dung trong ô tính và trên thanh công thức giống nhau; Nếu ô tính chứa công thức thì thanh công thức hiển thị công thức, còn ô tính hiển thị kết quả

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN