Bài 6: Biện pháp sử dụng, bảo vệ và cải tạo đất

👉Vigilant Yaksha👈
5 tháng 1 lúc 19:40

Tác dụng:-Dẫn nước từ những nơi cao hơn về-Dễ canh tác,dễ quản lý và thu hoạch,tưới tiêu-Có giá trị kinh tế du lịch-Tiết kiệm diện tích đất-Ngăn nước chảy,xói mòn đất-Giữ chất dinh dưỡng trong đất

Bình luận (0)
Phương Linh
5 tháng 1 lúc 20:03

-Dẫn nước từ những nơi cao hơn về

-Dễ canh tác,dễ quản lý và thu hoạch,tưới tiêu

-Có giá trị kinh tế du lịch

-Tiết kiệm diện tích đất

-Ngăn nước chảy,xói mòn đất

-Giữ chất dinh dưỡng trong đất

Bình luận (0)
︵✿мσи¢ôĐơи‿✿
3 tháng 1 lúc 21:40

........ đối với tầng đất mỏng và ....... Trồng xen cây ...nông nghiệp....... giữa các dãy cây xanh nhằm tăng độ ...phì nhiêu..... và hạn chế xói mòn

Bình luận (0)
Hà Linh -Lily
30 tháng 12 2020 lúc 19:29

Đáp án là D nha bạn ❤

Bình luận (0)
halinh
30 tháng 12 2020 lúc 20:05

d

Bình luận (0)

D NHA BNhihi

Bình luận (0)
Sunflower
18 tháng 12 2020 lúc 13:21

- Mục đích của sử dụng đất : + Tăng sản lượng thu được

+Không để đất trống giữa 2 vụ thu hoạch

+Cây sinh trưởng tốt, phát triển cho năng suất cao

+Để sớm có thu hoạch

- mục đích cải tạo đất :

Tăng  bề dày lớp đất trồng Hạn chế xói mòn Tăng độ che phủ đất, hạn chế xói mòn, rửa trôi Rửa phèn Giảm độ chua của đất
Bình luận (0)
NgọcHuy
14 tháng 12 2020 lúc 21:23

- Do nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng tăng mà DT đất trồng ngày càng thu hẹp và đất dần bị bạc màu.

-->Cần phải bảo vệ đất hợp lí

Cho tick nha mất công làm r -_-

Bình luận (2)
QuangDũng..☂
1 tháng 11 2020 lúc 14:47
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN