Bài 56. Ôn tập cuối năm - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1)Cho glucozơ lên men rượu .Dẫn toàn bộ khí sinh ra vào dung dịch Ba(Oh)2 dư thu được 49,25g chất kết tủa.

a) Viết các Pthh

b) Tính khối lượng rượu thu được

c) Tính khối lượng glucozơ đã dùng? (Phản ứng xảy ra hoàn toàn )

2)Cho 55g hỗn hợp gồm axit axetic và rượu etylic nguyên chất. Để trung hoà hỗn hợp trên cần 400ml dung dịch NaOH 2M.

a) viết Pthh

b) tính m của mỗi chất trong hỗn hợp đầu ?

c) nếu cho Na ( vừa đủ) vào 55g hỗn hợp trên. Tính thể tích khí hiđrô thu được (đktc).

3)

Cho 45,2g hỗn hợp gồm axit axetic và rượu etylic phản ứng hoàn toàn với một kim loại natri vừa đủ thì thu được V lít khí B (đktc) . Mặt khác để trung hoà lượng axit trên cần dùng 600ml dung dịch natri hiđroxit 1M.

a) viết Pthh

b) tính m của mỗi chất có trong hỗn hợp

c) Tính V lít khí B

4) Cho 500ml dung dịch axit axetic tác dụng với magie . Cô cạn dung dịch sau phản ứng người ta thu được 14,2g muối.

a) Viết Pthh xảy ra

b) Tính nồng độ mol của dung dịch axit axetic đã dùng.

c) Tính thể tích khí hrido sinh ra (đktc)

d) Để trung hoà 500ml dung dịch axit nói trên, cần phải dùng hết bao nhiêu ml dung dịch KOH 0,5M

4) Cho 5,6 lít hỗn hợp khí metan và etylen đi qua bình đựng dung dịch nước brom, người ta thu được 9,4g đibrometan

à) viết pt

b) tính khối lượng brom tham gia phản ứng

c) Xác định thành phần phần trăm thể tích hỗn hợp khí bạn đầu

Thể tích các khí đó ở (đktc)

🌼🌼Mong thầy cô giúp em ạ, em chuyên Văn nên ko học tốt hoá lại sắp thi học kì mong thầy cô giúp em. Em cám ơn🌼🌼

Được cập nhật 7 tháng 5 lúc 7:19 3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.