Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1:Vệ sinh, tẩy trừ ao trước khi cho nước sạch vào để thả cá tôm có tác dụng gì?

Được cập nhật 17 tháng 2 2019 lúc 22:08 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.