Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

Yuuka (Yuu - Chan)
15 tháng 5 lúc 13:29

Tham khảo:

– Cơ sở: Các loại thức ăn tự nhiên của cá có mối quan hệ mật thiết với nhau (loại này làm thức ăn, tương hỗ, tác động lên những loại khác) ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của nhau.

– Các biện pháp: Dựa trên cơ sở nêu trên ta có những biện pháp sau

    + Bón phân cho vực nước: Làm tăng thức ăn cho thực vật bậc cao, vi sinh vật, tăng lượng chất vẩn, chất dinh dưỡng làm thức ăn cho cá.

    + Quản lí và bảo vệ nguồn nước: Quản lí nguồn nước, mực nước để thực vật, vi sinh vật phát triển, phải kiểm soát nguồn nước tránh để nước quá bẩn làm cá bị chết.

Bình luận (0)
Amee
23 tháng 3 lúc 21:29

Các hình thức tổ chức khai thác nguồn lợi hải sản là: 

Hộ tư nhân: Hình thức tổ chức mang tính đặc thù, có quy mô nhỏ, hoạt động diễn ra trong các vùng nước ven bừ, sở hữu 99% số lượng tàu thuyền trên cả nước.Tổ hợp tác: Một nhóm người cùng nghề, cùng ngư trường, cùng địa bàn cư trú trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, dân chủ, hợp tác cùng có lợi. Tổ thường có 3 - 10 tàu chuyên đánh cá và có bố trí tàu làm dịch vụ.Hợp tác xã khai thác hải sản xa bờ: Được khuyến khích phát triển nhưng số lượng vẫn chưa phát triển.Doanh nghiệp nhà nước, các thành phần kinh tế khác: Các đội tàu vừa làm nhiệm vụ đánh bắt hải sản, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ và công ích trên các vùng biển.
Bình luận (0)
Amee
23 tháng 3 lúc 21:32

bằng lưới kéo, lưới vây, lưới rê, lưới đăng, lưới rừng, bẫy, dùng câu, dùng ánh sáng...

Bình luận (0)

chúng ta nên làm các cách sau để bảo vệ nguồn lợi thủy sản

- khai thác nguồn thủy sản hợp lí

- nhân giống thủy sản

-bảo vệ nguồn thủy sản một cách hợp lí

- sử dụng thủy sản số lượng nhất định không qua nhiều

 Chúc bạn học tốt :)

 

Bình luận (0)
Cherry
27 tháng 1 lúc 12:53

- khai thác nguồn thủy sản hợp lí

- nhân giống thủy sản

-bảo vệ nguồn thủy sản một cách hợp lí

- sử dụng thủy sản số lượng nhất định không qua nhiều

 Chúc bạn học tốt :)

Bình luận (0)
Kiều Trang
1 tháng 12 2019 lúc 9:10

Where??? oho

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
1 tháng 12 2019 lúc 9:13

Mình có thấy đâu bạn? Hồ Ngân

Bình luận (0)
Kieu Diem
16 tháng 12 2018 lúc 19:29

Về kinh tế :
+ Chủ trương của nhà nước, đánh bắt hải sản xa bờ là chiến lược để nước ta tiến ra ngoài khơi xa, phát triển kinh tế biển.
+ Nguồn lợi sinh vật hải sản xa bờ rất đa dạng, phong phú, giàu có về trữ lượng.
+ Nhiều loài hải sản có giá trị kinh tề cao.

- Về nguồn lợi sinh vật : bảo vệ các loài sinh vật ven bờ, tránh đánh bắt quá mức gây cạn kiệt nguồn lợi hải sản.

- Về an ninh, quốc phòng : khẳng định chủ quyền trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của đất nước. Mỗi tàu thuyền là một cột mốc sống trên biển.

Bình luận (1)
Tường Thị Thảo Vân
16 tháng 12 2018 lúc 8:54

-Việt Nam là một quốc gia ven biển, có các vùng biển và thềm lục địa rộng lớn, chứa đựng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng.

-Cùng với Biển Đông, 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam hiện đang là tiêu điểm của những tranh chấp chủ quyền lãnh thổ hết sức phức tạp,...

\(\Rightarrow\)Vì vậy, phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng - an ninh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN