Bài 53. Protein

𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
14 tháng 1 lúc 21:07

2NaOH + CO2 => Na2CO3 + H2O

0.06_____0.03_____0.03 

Na2CO3 + BaCl2 => BaCO3 + 2NaCl

0.03______0.03______0.03

mBaCO3 = 0.03*197 = 5.91(g)

Bình luận (0)
Đức Hiếu
Thượng tá -
17 tháng 7 2020 lúc 22:25

Sữa đậu nành sẽ dần bị động tụ lại do sự đông tụ hoá của protein chuyển dần thành đậu phụ.

Bình luận (0)
Shiro Lee
18 tháng 4 2019 lúc 19:48

vì móng tay và vải có cấu tạo từ prôtein

khi đốt nó sẽ bi phân hủy tạo mùi khét

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
18 tháng 4 2019 lúc 22:49

Vì: móng tay cấu tạo từ protein, khi chịu tác dụng nhiệt sẽ tỏa ra mùi khét.

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Kiên
8 tháng 6 2019 lúc 23:56

a,nC= nCO2 = \(\frac{896}{1000\cdot22,4}\)= 0,04 (mol)

nN = 2nN2 = 2* \(\frac{224}{1000\cdot22,4}\) = 0,02 (mol)

nH = 2nH2O = 2*\(\frac{0,9}{18}\) = 0,1 (mol)

mO = mX - mC - mN - mH = 1,5 - 0,04 * 12 - 0,02 * 14 - 0,1*1

= 0,64 (gam)

nO = 0,64/16 = 0,04 (mol)

CTTQ của X : CxHyOzNt

x : y : z : t = nC : nH : nO : nN = 0,04 : 0,1 : 0,02 : 0,04

= 2 : 5 : 2 : 1

CTPT của X có dạng : (C2H5O2N)n

Mà M(X)= 75 (g)

\(\Rightarrow\) (12*2 + 5 + 16*2 + 14)n = 75

n = 1

CTPT: C2H5O2N

b, CTCT :

NH2 - COOH - CH2

Bình luận (0)
Võ Đông Anh Tuấn
26 tháng 5 2016 lúc 11:11

a) Giữa H2N – R – COOH và CH3 – COOH:

Giống nhau: đều chức C, H, O và phân tử có nhóm – COOH

Ở amino axit còn có nguyên tố N và phân tử còn có nhóm - NH2.

b) Phản ứng giữa hai phân tử axit amino axetic:

 

Bình luận (0)
tran thi phuong
26 tháng 5 2016 lúc 11:45

Giữa H2N – R – COOH và CH3 – COOH:

Giống nhau: đều chức C, H, O và phân tử có nhóm – COOH

Ở amino axit còn có nguyên tố N và phân tử còn có nhóm – NH2.

b) Phản ứng giữa hai phân tử axit amino axetic:

1

Bình luận (0)
Hochocnuahocmai
26 tháng 5 2016 lúc 11:04

a) Giữa H2N – R – COOH và CH3 – COOH:

Giống nhau: đều chức C, H, O và phân tử có nhóm – COOH

Ở amino axit còn có nguyên tố N và phân tử còn có nhóm - NH2.

b) Phản ứng giữa hai phân tử axit amino axetic:

 

Bình luận (0)
Võ Đông Anh Tuấn
26 tháng 5 2016 lúc 11:03

Khi cho giấm hoặc chanh (đều có chứa axit) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành (đều có chứa protein), thì sữa bò và sữa đậu nành bị vón cục, đó là do có sự đông tụ của protein. 

Bình luận (0)
Hochocnuahocmai
26 tháng 5 2016 lúc 11:03

Khi cho giấm hoặc chanh (đều có chứa axit) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành (đều có chứa protein), thì sữa bò và sữa đậu nành bị vón cục, đó là do có sự đông tụ của protein. 

Bình luận (0)
Nguyễn Thế Bảo
26 tháng 5 2016 lúc 11:10

2. Hãy cho giấm (hoặc chanh) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành. Nêu hiện tượng xảy ra, giải thích.

Bài giải:

Khi cho giấm hoặc chanh (đều có chứa axit) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành (đều có chứa protein), thì sữa bò và sữa đậu nành bị vón cục, đó là do có sự đông tụ của protein.

 

Bình luận (0)
Võ Đông Anh Tuấn
26 tháng 5 2016 lúc 11:02

Đốt hai mảnh lụa, mảnh nào khi cháy có mùi khét là mảnh dệt từ tơ tằm (có chứa protein), không có mùi khét là mảnh dệt bằng sợi chế từ gỗ bạch đàn (có chứa xenlulozơ) 

Bình luận (0)
Hochocnuahocmai
26 tháng 5 2016 lúc 11:04

Đốt hai mảnh lụa, mảnh nào khi cháy có mùi khét là mảnh dệt từ tơ tằm (có chứa protein), không có mùi khét là mảnh dệt bằng sợi chế từ gỗ bạch đàn (có chứa xenlulozơ) 

Bình luận (0)
s2zzz0zzzs2
26 tháng 5 2016 lúc 11:32

Đốt hai mảnh lụa, mảnh nào không có mùi khét là mảnh dệt bằng sợi chế từ gỗ bạch đàn (có chứa xenlulozơ), mảnh nào khi cháy có mùi khét là mảnh dệt từ tơ tằm (có chứa protein), 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN