Bài 52. Tinh bột và Xenlulozơ

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 16 tháng 12 2019 lúc 20:13

Cho Cu(OH)2 vào các mẫu

glucozo và saccarzo hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu xanh.

Ancol etylic và H2O không có hiện tượng gì.

Nhóm glucozo và saccarozo cho tác dụng với AgNO3 thì chỉ có glucozo xảy ra phản ứng tráng bạc tạo Ag.

Nhóm ancol etylic và H2O phân biệt chắc chỉ bằng mùi thôi bạn

Bình luận (0)

#Tham khảo

CẤU TRÚC PHÂN TỬ

1. Cấu trúc

Tinh bột là hỗn hợp của hai loại polisaccarit : amilozơ và amilopectin, trong đó amilozơ chiếm 20 – 30 % khối lượng tinh bột

a) Phân tử amilozơ

- Các gốc α – glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết α – 1,4 – glicozit tạo thành mạch không phân nhánh

- Phân tử amilozơ không duỗi thẳng mà xoắn lại thành hình lò xo. Mỗi vòng xoắn gồm 6 gốc glucozơ

b) Phân tử amilopectin

- Các gốc α – glucozơ liên kết với nhau bằng 2 loại liên kết:

+ Liên kết α – 1,4 – glicozit để tạo thành một chuỗi dài (20 – 30 mắt xích α – glucozơ)

+ Liên kết α – 1,6 – glicozit để tạo nhánh

2. Đặc điểm

a) Phân tử khối của tinh bột không xác định do n biến thiên trong khoảng rộng

b) Tinh bột thuộc loại polime nên không có hai tính chất sau: hòa tan Cu(OH)2 (dù có nhiều nhóm –OH liền kề) và tính khử của anđehit (dù tận cùng phân tử vẫn có nhóm OH –hemiaxetal). Các nhóm – OH trong tinh bột có khả năng tạo este như glucozơ.

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng An
Nguyễn Hoàng An 1 tháng 4 2019 lúc 20:37

Ta có các phương trình:

(-C6H10O5-)n + H2O ----->(C6H6O6)n (1)

C6H6O6 ------>2C2H5OH +2CO2 (2)

C2H5OH +3O2------>2CO2 +3H2O (3)

CO2 + Ca(OH)2------> CaCO3 + H2O (4)

CaCO3 + CO2 + H2O -----> Ca( HCO3)2 (5)

Ca(HCO3)2 + NaOH ------> CaCO3 + NaHCO3 +H2O (6)

Số mol NaOH cần để đạt kết tủa lớn nhất : \(1,5\times0,02=0,03mol\)

theo phương trình (4) và (5) ta có :

\(\sum nCO2:0,03+0,03=0,06mol\)

theo (1) (2) và (3) ta có

số mol tinh bột : 0,015 mol

Khối lượng tinh bột phản ứng : \(0,015\times162=2,43g\)

Khối lượng tinh bột thực tế: \(m=2,43\times\frac{100}{80}=3,0375g\)

____EXO-L___

Bình luận (0)
nguyễn thị dương
nguyễn thị dương 3 tháng 5 2018 lúc 20:16

(-C6H10O5-)n+nH2O-->nC6H12O6

C6H12O6-->2C2H5OH+2CO2

C2H5OH+O2-->CH3COOH+H2O

CH3COOH+C2H5OH--->CH3COOC2H5+H20

CH3COOC2H5OH+NAOH-->CH3COONA+C2H5OH

Bình luận (0)
Kiệt ღ ๖ۣۜLý๖ۣۜ
Kiệt ღ ๖ۣۜLý๖ۣۜ 18 tháng 6 2016 lúc 8:18

a)(C6H10O5)n + nH20 (axit)------>nC6H12O6 b)C6H12O6 (men,30-35 độ) ------->2C2H5OH + 2CO2 1 tấn=1000000g nC6H10O5=1000000/(12*6+1*12+16*6)=5555... vì hiệu suất PỨ là 80% nên nC6H12O6=5555.6*80%=4444.48(MOL) số mol C2H5OH gấp đôi số mol C6H12O6 nên nC2H5OH=4444.48*2=8888.96(MOL) do hiệu suất phản ứng là 75% nên só mol thực tế là nC2H5OH=8888.96*75%= 6666.72(MOL) mC2H5OH=6666.72*(12*2+1*6+16)~306.7(kg... 

Bình luận (0)
Curtis
Curtis 18 tháng 6 2016 lúc 8:19

2016-05-19_133114

Bình luận (0)
Kiệt ღ ๖ۣۜLý๖ۣۜ
Kiệt ღ ๖ۣۜLý๖ۣۜ 18 tháng 6 2016 lúc 8:24

(-C6H10O5-)n + nH2 nC6H12O6

C6H12O  2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + O2  CH3COOH + H2O

CH- COOH + HO – CH2CH3  CH3 – COO – CH2 – CH3 + H2O.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN