Bài 51. Saccazorơ

Nguyễn Trần Thành Đạt
23 tháng 4 2018 lúc 4:26

hahaHỏi đáp Hóa học

Bình luận (1)
Thảo Phương
25 tháng 4 2018 lúc 11:12

- Để đoạn mía lâu ngày trong không khí, đường saccarozơ C12H22O11có trong mía sẽ bị vi khuẩn trong không khí lên men chuyển thành glucôzơ C6H12O6 thành rượu etylic C2H5OH - Phương trình minh họa: C12H22O11 + H2O --------> C6H12O6 (Glucozơ) + C6H12O6 (Fructozơ) C6H12O6 ----------> 2C2H5OH + 2CO2

Bình luận (0)
Nguyễn Anh Thư
16 tháng 4 2018 lúc 19:05

-Lấy mẫu thử và đánh dấu

- Cho Na vào các mẫu thử

+ Mẫu thử xuất hiện khí không màu bay lên chất abn đầu là C2H5OH

2C2H5OH + 2Na \(\rightarrow\)2C2H5ONa + H2

+ Mẫu thử không hiện tượng chất ban đầu là C6H12O6, C12H22O11 (I)

- Cho AgNO3 vào nhóm I

+ Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng bạc chất ban đầu là C6H12O6

2AgNO3 + C6H12O6 + H2O + 2NH3 \(\rightarrow\) C6H12O7 + 2Ag + 2NH4NO3

+ Mẫu thử không hiện tượng chất ban đầu là C12H22O11

Bình luận (0)
Cẩm Vân Nguyễn Thị
16 tháng 4 2018 lúc 19:17

Cho 3 chất tác dụng với AgNO3/ NH3, đun cách thuỷ (phản ứng tráng bạc) :

- Không hiện tượng: rượu etilic, saccarozơ

- Xuất hiện kết tủa bạc: glucozơ

Cho 2 chất còn lại đun trong môi trường axit, nhiệt độ (phản ứng thuỷ phân), sau đó đem sản phẩm tác dụng với AgNO3/NH3

- Không hiện tượng: rượu etilic

- Xuất hiện kết tủa bạc: saccarozơ (saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ, glucozơ tạo thành tham gia phản ứng tráng bạc)

Bình luận (0)
Hoàng Nhất Thiên
16 tháng 4 2018 lúc 20:06

khi cho mẩu Na vào từng dung dịch trên thì dung dịch nào cũng thấy thoát ra khí H2 vì nhắc đến 2 chữ "dung dịch" là nhắc tới "có nước". Bài này nên làm như sau : * Cho từng dung dịch qua AgNO3/NH3, chỉ có glucose tạo kết tủa bạc : C5H11O5-CHO + 2[Ag(NH3)2]OH = C5H11O5COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O ** Cho các dung dịch còn lại qua CuO nung nóng thấy màu đen của CuO chuyển thành màu đỏ của Cu => C2H5OH C2H5OH + CuO = CH3CHO + Cu + H2O Chất còn lại là saccharose

Bình luận (0)
Tên Giống
15 tháng 4 2018 lúc 20:31

giúp mình với!!!

Bình luận (0)
kieu duyen truong
28 tháng 4 2017 lúc 21:54

CxHyOz +(4x+y) O2 \(\underrightarrow{t^0}\) 4x CO2 + 2y H2O

Khi dot 1 mol gluxit se tao ra 1 mol CO2 va 0,5 mol H2O hay cu 1 mol gluxit bi dot chay se tao ra 44x gam CO2 va 9y gam H2O

Theo de bai \(\dfrac{9y}{44x}=\dfrac{33}{88}\)

\(\Rightarrow\dfrac{y}{x}=\dfrac{44.33}{9.88}=\dfrac{11}{6}=\dfrac{22}{12}\)

CnH2mOm + nO2 \(\underrightarrow{t^0}\) nCO2 +mH2O

\(\Rightarrow\dfrac{m}{n}=\dfrac{44.33}{9.88}=\dfrac{11}{6}\)

Vay CT phu hop la C12H22O11

Bình luận (0)
kieu duyen truong
28 tháng 4 2017 lúc 21:59

Trong 1 tan nuoc mia chua 13% saccarozo co nghia la : 1000kg nuoc mia co chua 130 kg saccarozo

Do hieu suat phan ung thu duoc la 80% nen

130.\(\dfrac{80}{100}=\)104 (kg)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN