Bài 50. Glucozơ

Trần Hữu Tuyển
13 tháng 4 2020 lúc 7:45

nglucozo=\(\frac{540.30\%}{180}=0,9\left(mol\right)\)

C6H12O6 --->2C2H5OH + 2CO2

0,9 ------->1,8

mC2H5OH=1,8.46=82,8(g)

VC2H5OH=82,8:0,8=103,5(ml)

Bình luận (0)
Lương Minh Hằng
11 tháng 5 2019 lúc 22:09

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (1)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
11 tháng 5 2019 lúc 22:45

nAg= 2.16/108=0.02 mol

C6H12O6 + Ag2O -NH3-> C6H12O7 + 2Ag

0.01______________________________0.02

CM C6H12O6= 0.01/0.2=0.05 M

C6H12O6-mr-> 2C2H5OH + 2CO2

0.01____________0.02

mC2H5OH= 0.02*46=0.92g

mC2H5OH thực có= 0.92*90/100=0.828g

Bình luận (1)
Hoàng Thị thi
28 tháng 7 2019 lúc 18:19

a, C6H12O6men rượu 2C2H5OH+2CO2

b,nC6H12O6=\(\frac{mC6H12O6}{MC6H12O6}\)=\(\frac{3,6}{180}\)=0,02

mC2H5OH=nC2H5OH.MC2H5OH=0,04.46=1,84

VCO2=nCO2.22,4=0,04.22,4=0,896

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
27 tháng 4 2019 lúc 22:13

CH3COOH + 2O2 => 2CO2 + 2H2O

C6H12O6 + 6O2 => 6CO2 + 6H2O

nCO2 = V/22.4 = 2.24/22.4 = 0.1 (mol)

Theo phương trình: nCO2 = nO2 = nH2O

=> mO2 = n.M = 32 x 0.1 = 3.2 (g)

=> mH2O = m2 = n.M = 18 x 0.1 = 1.8 (g)

m1 = 4.4 + 1.8 - 3.2 = 3 (g)

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
28 tháng 4 2019 lúc 5:16

CH3COOH + 2O2 -to-> 2CO2 + 2H2O (1)

C6H12O5 + 6O2 -to-> 6CO2 + 6H2O (2)

nCO2= 0.1 mol

Từ (1) và (2) ta thấy:

nO2=nCO2=nH2O= 0.1 mol

mCO2= 0.1*44=4.4g

mH2O= 0.1*18=1.8g

mO2= 0.1*32=3.2g

Áp dụng định luật BTKL có:

mhh + mO2 = mCO2 + mH2O

m1 + 3.2=4.4+1.8

=> m1= 4.4+1.8-3.2=3g

Bình luận (0)
do thai
11 tháng 10 2018 lúc 20:53

là do dâu tằm để lâu ngày lên men sẽ có mùi rượu

sau đó mùi rượu sẽ ngày càng nặng lên phải ko cô?

PTHH

C6H12O6 -> 2C2H5OH + 2CO2

Bình luận (1)
Thảo Phương
11 tháng 10 2018 lúc 20:54

Em chưa học nhưng mà theo em trong dâu tằm có chứa glucozơ (C6H12O6) khi ngâm dâu với đường ở nhiệt độ thích hợp (30-35oC) thì hỗn hợp glucozo sẽ lên men chuyển dần thành rượu etylic nên có mùi của rượu ạ

\(PTHH:C_6H_{12}O_6\xrightarrow[30-35^oC]{men-ruou}2C_2H_5OH+2CO_2\)

Bình luận (7)
Ngô Lê Dung
11 tháng 10 2018 lúc 20:59

Em nghĩ là ở trong dâu có \(H_2O\) , khi ngâm dâu với đường, đường sẽ bị một số loại vi khuẩn lên men chuyển thành đường glucozo rồi thành Rượu etilic:

PTHH:

\(C_{12}H_{22}O_{11}+H_2O-->C_6H_{12}O_6\)

\(C_6H_{12}O_6-->2C_2H_5OH+2CO_2\)

Bình luận (2)
AN TRAN DOAN
13 tháng 5 2018 lúc 22:36

Bạn xem lại đề nha , mình nghĩ đề thừa . Nếu bỏ ở chỗ nồng độ rượu hoặc bỏ ở chỗ khối lượng riêng của rượu etylic. còn mình tự bỏ chỗ khối lượng riêng . bạn thấy sai ở đâu thì comment dưới .

pthh :

C2H5OH + O2 ---> CH3COOH + H2O

mCH3COOH = 300 x 5% = 15 (g)

=> nCH3COOH = 15 : 60 = 0,25 (mol)

từ pthh => nC2H5OH(phản ứng) = nCH3COOH = 0,25 (mol)

Do hiệu sất của phản ứng là 80%

=> Số mol C2H5OH ban đầu là :

nC2H5OH = nC2H5OH : 80% = 0,25 : 80% = 0,3125 (mol)

=> mC2H5OH = 0,3125 x 46 = 14,375 (g)

Do độ rượu của rượu etylic là 9,2 độ

=> cứ 100 ml rượu trên chứa 9,2 g C2H5OH

=> Cứ 0,1 l rượu tren chứa 9,2 g C2H5OH

=> Cần số lít rượu etylic 9,2 độ là :

14,375 x 0,1 : 9,2 = 0,15625 (lít)

Vậy cần 0,15625 lít rượu etylic 9,2 độ

Bình luận (0)
Nguyễn Anh Thư
5 tháng 5 2018 lúc 15:26

nCO2 = 1,5 mol

C6H12O6 \(\xrightarrow[30-32^oC]{lênmen}\) 2C2H5OH + 2CO2

\(\Rightarrow\) mC2H5OH = 1,5.46.\(\dfrac{90}{100}\) = 62,1 (g)

\(\Rightarrow\) mC6H12O6 = 0,75.180.\(\dfrac{100}{90}\) = 150 (g)

Bình luận (0)
nguyễn thị dương
2 tháng 5 2018 lúc 19:11

nCO2=5,6/22,4=0,25 mol

pt C6H12O6------------->2C2H5OH+2CO2

1 mol 2mol 2mol

0,125mol 0,25mol

m rượi etylic=0,25*46=11,5g

m glucozo lúc đầu =0,125*180*100:95=450/19 g

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN