Bài 5: Thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện

A place to exchang knowl...
5 tháng 5 lúc 21:24

\(i=\dfrac{n_{\left(bđ\right)}}{n_{\left(d\right)}}=\dfrac{n_2}{n_1}=\dfrac{D_1}{D_2}\)  ( i gọi là tỉ số truyền )

Bình luận (0)
︵✰Ah
30 tháng 12 2020 lúc 21:36

Hình chiếu bằng của khối chóp cụt đều là hai hình vuông bằng hai hình vuông của hai đáy với 4 đoạn thẳng nối các đỉnh tương ứng của 2 hình vuông 

Bình luận (0)
NA~CUTE
30 tháng 12 2020 lúc 20:12

khỏe lémhaha

Bình luận (0)
Trương Trường Giang
25 tháng 12 2018 lúc 9:34

Bản vẽ kĩ thuật gồm 2 loại :

+ Bản vẽ cơ khí gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sử dụng... các máy và thiết bị

+ Bản vẽ xây dựng gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, sử dụng... các công trình kiến trúc và xây dựng

Có 2 loại bản vẽ chi tiết thường dùng :

+ Bản vẽ chi tiết đơn giản có hình chiếu

+ Bản vẽ chi tiết đơn giản có ren

Chúc bạn học tốt !!!

Bình luận (0)
Trương Trường Giang
25 tháng 12 2018 lúc 15:53

Bước 1:

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh bài 5 sgk công nghệ 8

Bước 2:

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh bài 5 sgk công nghệ 8

Chúc bạn học tốt !!!

Bình luận (2)
Trương Trường Giang
25 tháng 12 2018 lúc 15:50

Chúc bạn học tốt !!!

Bình luận (0)
Chu Ngọc Ngân Giang
28 tháng 9 2016 lúc 20:38

À! các bạn vẽ hình trong không gian á như hình 2.3, 2.4 trang 9 sgk đó

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN