Bài 5: Thao tác với bảng tính

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 8 tháng 1 lúc 22:06

Câu 2: 

Bước 1: Nháp đúp chuột vào hàng/cột cần xóa

Bước 2: Bấm delete

Câu 3: 

-Hàm Sum:

+ =SUM(num1,num2, ... num_n). Ở đây " num1,num2, ... num_n" biểu thị cho những số chúng ta sẽ tính.

+ =SUM(CellRange1,CellRange2,...CellRange_n). Trong đó: "CellRange1,CellRange2,... CellRange_n" là những cột số.

-Hàm Max: =Max (Number 1, Number 2,…). Trong đó Number 1, Number 2 là các đối số hoặc vùng dữ liệu

-Hàm Min: =Min (Number 1, Number 2,…). Trong đó Number 1, Number 2 là các đối số hoặc vùng dữ liệu

-Hàm Average: 

-Cú pháp hàm Average là =AVERAGE(number1,[number2],…).

-Trong đó:

 +number1: đối số thứ nhất có thể là số, tham chiếu ô hoặc phạm vi chứa số mà các bạn muốn tính trung bình, bắt buộc.

 +number2: là các số, tham chiếu ô hoặc phạm vi chứa số bổ sung mà các bạn muốn tính trung bình tối đa 255 số, tùy chọn.

Câu 4: 

-Thao tác chèn cột: Click chuột vào vị trí cột hiện tại rồi nhấn chuột phải, chọn Insert. Với việc thêm cột trong Excel thì mặc định cột mới sẽ luôn ở bên trái với cột đang click chuột.

-Thao tác chèn hàng: 

Chúng ta cũng nhấn tổ hợp phím Shift +Space rồi click vào các dòng hiện có. Sau đó nhấn tổ hợp phím Alt + I rồi giữ nút Alt và nhấn R. Kết quả cũng xuất hiện các hàng mới trong bảng Excel.

Nếu bạn cần chèn nhiều dòng cùng lúc với số lượng 100 dòng hoặc hơn, thì chọn vùng 10 dòng rồi nhấn tổ hợp phím thêm 10 dòng mới, rồi nhấn 10 lần phím F4 thì sẽ có ngay 100 dòng mới.

Bình luận (0)
Gracy
Gracy 8 tháng 1 lúc 21:18

Câu 2:

B1: bôi đen cột/hàng cần xóa

B2: nhấn chuột phải, chọn delete

 

Bình luận (0)

*Sao chép nội dung:

- B1: chọn ô cần sao chép (vùng dữ liệu)

- B2: nhấn phải chuột chon Copy ( ctrl+c )

- B3: chọn ô muốn đưa thông tin đến

- B4: nhấn phải chuột chọn Paste ( ctrl+v ) 

Bình luận (0)
Ink Sans
Ink Sans 6 tháng 1 lúc 17:10

B1: nhấp chuột trái và ô cần chon

B2: chọn " sao chiép địa chỉ liên kết"

B3: chọn " dán và truy cập .............."

Theo tui là thế sai thì bỏ qua nhábucminh

Bình luận (0)

*Chứa địa chỉ là gì:

- Khi sao chép 1 ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ này sẽ được điều chỉnh để giữ nguyên vị trí tương đối giữ ô chứa công thức và ô có địa chỉ trong công thức  

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 4 tháng 1 lúc 21:24

Câu 1: 

Các thao tác có thể thực hiện được với bảng tính là:  

+Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng.

+Chèn thêm hoặc xóa hàng, cột, ô.

+Sao chép hoặc di chuyển nội dung (dữ liệu và địa chỉ) các ô, hàng, cột và khối.

Câu 2: 

Các hình thức để định dạng trang tính là:

-Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ

-Định dạng màu chữ

-Căn lề trong ô tính

-Tăng giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số

Bình luận (0)
lenguyenminhhai
lenguyenminhhai 4 tháng 1 lúc 16:23

B1: Bôi đen công thức cần sao chép.

B2: Nhấn tổ hợp Ctrl+C để sao chép.

B3: Chọn ô tính cần sao chép.

B4: Nhấn tổ hợp Ctrl+V để dán.

Vậy ta sao chép được công thức.

Bình luận (0)
lenguyenminhhai
lenguyenminhhai 4 tháng 1 lúc 16:24

B1: Bôi đen công thức cần sao chép.

B2: Nhấn tổ hợp Ctrl+C để sao chép.

B3: Chọn ô tính cần sao chép.

B4: Nhấn tổ hợp Ctrl+V để dán.

Vậy ta sao chép được công thức.

Bình luận (0)
lenguyenminhhai
lenguyenminhhai 4 tháng 1 lúc 16:24

B1: Bôi đen công thức cần sao chép.

B2: Nhấn tổ hợp Ctrl+C để sao chép.

B3: Chọn ô tính cần sao chép.

B4: Nhấn tổ hợp Ctrl+V để dán.

Vậy ta sao chép được công thức.

Bình luận (0)
Bảo pờ rồ
Bảo pờ rồ 30 tháng 12 2020 lúc 20:55

=average(con số)

Bình luận (0)
Hoàng An
Hoàng An 30 tháng 12 2020 lúc 20:58

=AVERAE (a, b, c) trong đó các đối số a, b, c,.. đặt cách nhau bởi dấu phẩy co thể là các số hay địa chỉ của các ô tính hoặc địa chỉ khối có dự liệu số cần tính.

Bình luận (0)
phạm thành trung
phạm thành trung 29 tháng 12 2020 lúc 20:37

Các thao tác để di chuyển nội dung ô tính là:

Bước 1:Chọn ô hoặc các ô có dữ liệu muốn di chuyển.

Bước 2: Nhấn nút Cut trên thanh công cụ.

Bước 3: Chọn ô muốn đưa dữ liệu được di chuyển tới.

Bước 4: Nháy nút Paste trên thanh công cụ.

Bình luận (0)
Bánh Đậu Xanh
Bánh Đậu Xanh 29 tháng 12 2020 lúc 20:57

Các thao tác để di chuyển nội dung ô tính là:

Bước 1:Chọn ô hoặc các ô có dữ liệu muốn di chuyển.

Bước 2: Nhấn nút Cut trên thanh công cụ.

Bước 3: Chọn ô muốn đưa dữ liệu được di chuyển tới.

Bước 4: Nháy nút Paste trên thanh công cụ.

Bình luận (0)
Hoclochotuonglaidatnuoc
Hoclochotuonglaidatnuoc 30 tháng 12 2020 lúc 19:20

Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ được điều chỉnh để giữ nguyên vị trí tương đối giữa ô chứa công thức và ô có địa chỉ trong công thức

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
Kiều Vũ Linh 29 tháng 12 2020 lúc 9:17

- Chọn ô có nội dung cần sao chép (hoặc di chuyển).

- Nháy nút Copy (hoặc nút Cut) trên thanh công cụ.

- Chọn ô cần di chuyển công thức đến.

- Nháy nút Paste trên thanh công cụ.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN