Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo

Sách Giáo Khoa
24 tháng 11 2019 lúc 20:47

- Em cảm thấy không đồng tình với việc vì anh T và chị H không cùng đạo mà bố chị H không cho phép cưới nhau.

- Mỗi người sinh ra đều theo một đạo riêng. Và mục đích cuối cùng cũng chỉ là cầu mong bình yên, ấm no và hạnh phúc cho mình cũng như những người thân xung quanh mình. Vì thế việc làm như vậy của bố chị H là không đúng, như vậy là chưa tôn trọng các tôn giáo khác.

- Nếu em không may rơi vào trường hợp như vậy em sẽ cùng người yêu thuyết phục bố bằng cách nói rõ lí lẽ cho bố hiểu. Bởi con người xấu hay tốt không phải do tôn giáo mà do sự rèn luyện của từng người. Vì vậy, dù có khác tôn giáo khác phong tục nhưng không nên vì điều đó mà chối bỏ không chấp nhận người mà con gái mình chọn ý chung nhân của mình.

Bình luận (0)
Thảo Hero
23 tháng 11 2019 lúc 20:34

Chính sách thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc: Ưu tiên các dân tộc ít người, hỗ trợ kinh tế, ổn định cuộc sống, định canh định cư. Mặt khác, những học sinh của đồng bào dân tộc ít người, khi đi thi thường được cộng thêm điểm ưu tiên so với những học sinh ở khu vực có điều kiện hơn.

Chính sách thể hiện quyền bình đẳng giữa các tôn giáo: Mọi người đều được coi trọng như nhau. Bằng chứng, hiện tại nhà nước đã cho phép những người thiên chúa giáo tham gia vào hoạt đông của nhà nước như: quân đội, chính trị,...

Bình luận (0)
Ngố ngây ngô
24 tháng 11 2019 lúc 10:05

cũng có đội tuyển GDCD nữa hả? chắc bạn nào vào đội tuyển ấy cũng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ nhỉ? :)))

Bình luận (0)
Sách Giáo Khoa
23 tháng 11 2019 lúc 21:25

Câu hỏi này nằm trong đội tuyển GDCD đó

Bình luận (0)
Thu Trang
2 tháng 4 2017 lúc 11:31

Đáp án: b. Người theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)
CÔNG CHÚA THẤT LẠC
12 tháng 4 2017 lúc 21:23

Đáp án: b. Người theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)
yennhi nguyenngoc
5 tháng 11 2018 lúc 9:11

c. Người đã theo một tín ngưỡng, tôn giáo không có quyền bỏ để theo tín ngưỡng, tôn giáo khác.

Bình luận (0)
Thu Trang
2 tháng 4 2017 lúc 11:32

- Hiến pháp 2013, điều 16 quy định: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội

- Nhà nước đảm bảo tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương.

- Chương trình 135 giúp phát triển kinh tế những xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Nhà nước dành nguồn đầu tư tài chính để mở mang hệ thống trường, lớp ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và miền núi; có chính sách học bổng và ưu tiên con em đồng bào dân tộc vào học các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

- Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được giữ gìn và phát huy,....

Bình luận (0)
CÔNG CHÚA THẤT LẠC
7 tháng 4 2017 lúc 16:15

- Hiến pháp 2013, điều 16 quy định: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội

- Nhà nước đảm bảo tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương.

- Chương trình 135 giúp phát triển kinh tế những xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Nhà nước dành nguồn đầu tư tài chính để mở mang hệ thống trường, lớp ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và miền núi; có chính sách học bổng và ưu tiên con em đồng bào dân tộc vào học các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

- Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được giữ gìn và phát huy,....

Bình luận (0)
NGUYENVANTHANHLIEM
22 tháng 12 2017 lúc 9:48

hi]

Bình luận (0)
Thu Trang
2 tháng 4 2017 lúc 11:32

- Bố chị H không đồng ý và ngăn cản cuộc hôn nhân của anh T và chị H vì lý do không cùng đạo là không đúng và vi phạm vào quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.

- Chị H và anh T nên giải thích cho bố chị H hiểu về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, việc ngăn cản anh chị kết hôn như vậy là trái pháp luật. Ngoài ra, anh chị cũng nên tìm hiểu thêm về các quy định, những trường hợp trước đó kết hôn khác đạo ở nơi mình sinh sống để ứng xử sao cho phù hợp, giúp bố chị H hiểu hai người yêu và chân thành muốn đến với nhau. Nếu vẫn không được, anh chị có thể nhờ đến sự hỗ trợ của tổ dân phố để tác động vào tư tưởng của bố chị H.

Bình luận (0)
Nguyen Thi Mai
4 tháng 4 2017 lúc 23:18

Lí do mà bố chị H. đưa ra là không thuyết phục, không phù hợp với chính sách đoàn kết dân tộc và sự bình đẳng giữa các dân tộc. Anh Nguyễn Văn T. và chị Trần Thị H. nên dựa vào các văn bản pháp luật của nhà nước và tình yêu chân thật của hai người để thuyết phục bố chị H. và gia đình cho phép hai người kết hôn với nhau.

Bình luận (0)
CÔNG CHÚA THẤT LẠC
7 tháng 4 2017 lúc 16:14

- Bố chị H không đồng ý và ngăn cản cuộc hôn nhân của anh T và chị H vì lý do không cùng đạo là không đúng và vi phạm vào quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.

- Chị H và anh T nên giải thích cho bố chị H hiểu về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, việc ngăn cản anh chị kết hôn như vậy là trái pháp luật. Ngoài ra, anh chị cũng nên tìm hiểu thêm về các quy định, những trường hợp trước đó kết hôn khác đạo ở nơi mình sinh sống để ứng xử sao cho phù hợp, giúp bố chị H hiểu hai người yêu và chân thành muốn đến với nhau. Nếu vẫn không được, anh chị có thể nhờ đến sự hỗ trợ của tổ dân phố để tác động vào tư tưởng của bố chị H.

Bình luận (0)
Cô gái trong mộng
1 tháng 4 2017 lúc 20:43

d

Bình luận (2)
Thu Trang
2 tháng 4 2017 lúc 11:31

Đáp án: b. Người theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)
CÔNG CHÚA THẤT LẠC
12 tháng 4 2017 lúc 21:22

Đáp án: b. Người theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)
Thu Trang
2 tháng 4 2017 lúc 11:32

- Bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở của đoàn kết giữa các dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh phát triển bên vững đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

- Bình đẳng giữa các tôn giáo là cơ sở tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy tình đoàn kết keo sơn gắn bó của nhân dân Việt Nam, tạo sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc xây dựng đất nước phồn thịnh.

Bình luận (0)
CÔNG CHÚA THẤT LẠC
7 tháng 4 2017 lúc 16:15

- Bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở của đoàn kết giữa các dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh phát triển bên vững đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

- Bình đẳng giữa các tôn giáo là cơ sở tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy tình đoàn kết keo sơn gắn bó của nhân dân Việt Nam, tạo sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc xây dựng đất nước phồn thịnh.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN