BÀI 5. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 4 tháng 1 lúc 12:54

\(n_{CO_2} = \dfrac{12.10^{23}}{6.10^{23}} = 2(mol)\\ \Rightarrow V_{CO_2} = 2.22,4 = 44,8(lít)\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
Khánh Đan CTV 6 tháng 11 2020 lúc 20:16

PT: \(CuO+H_2\underrightarrow{t^o}Cu+H_2O\)

a, Ta có: \(n_{CuO}=\frac{4,8}{80}=0,06\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{Cu}=n_{CuO}=0,06\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Cu}=0,06.64=3,84\left(g\right)\)

b, Theo PT: \(n_{H_2}=n_{CuO}=0,06\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{H_2}=0,06.22,4=1,344\left(l\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Suri Anh
Suri Anh 28 tháng 10 2020 lúc 21:06

a) CTTQ: X2O3 = 16*5

⇒ X2O3 = 80đ.v.C

b) ⇔ X2 + 16*3= 80

X2 + 48 =80

X2 = 80 - 48

X2 = 32

X = 32:2

X = 16 đ.v.C

Vậy X là: Oxi

KHHH: O

⇒ CTHH: O2O3

Chúc bạn học có hiệu quả!!

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN