BÀI 5. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 1: hãy tìm

- số nguyên tử Hidro để có cùng khối lượng với 1 nguyên tử Nhôm

-.....................Cacbon..............................................................Bạc

-......................Heli..................................................................Sắt

-.......................Canxi............................................ 10 nguyên tử Oxi

-........................Nito...............................................5 nguyên tử sắt

Bài 2: cho biết nguyên tử của những nguyên tử sau: Cacbon, Magie, Canxi, Đồng, Sắt, Thủy Ngân nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với nguyên tử của nguyên tố Oxi

Bài 3: có 6 nguyên tố hóa học là A, B, C, D,E,F. Biết

- nguyên tử F nặng hơn nguyên tử C khoảng 1,66 lần

-..................C.................................D.............1,16 lần

-..................D..................................B.............1,4 lần

-...................B..................................E.............2,857 lần

-...................E...................................A.............1,166 lần

Biết nguyên tử A có nguyên tử khối là 12, hãy tìm tên và kí hiệu hóa học của các nguyên tố đó

Bài 4: tính khối lượng ( theo kg) của : 1 nguyên tử Bari, 2 nguyên tử Canxi, 3 nguyên tử Sắt, 4 nguyên tử Đồng, 5 nguyên tử Magie, 6 nguyên tử lưu huỳnh

Được cập nhật 21 tháng 9 lúc 19:29 4 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.