BÀI 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực - Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á (Tiết 3)

Trần Thị Hà My
Trần Thị Hà My 17 tháng 10 2018 lúc 20:48

*Châu Phi: -Tự nhiên +Khí hậu: khô, nóng +Cảnh quan: hoang mạc và bán hoang mạc, xa van và xa van rừng-> thiếu nước, thiếu đất canh tác. +Khoáng sản: dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, kim cương, vàng, kim loại màu-> thu hút đầu tư nước ngoài, cạn kiệt nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường. +Nguồn tài nguyên rừng: rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm, rừng cận nhiệt đới khô. -Dân cư: +Dân số đông, tăng nhanh: 23%(2005)-> cao nhất thế giới +Tuổi thọ trung bình: 52 tuổi( 2005)-> thấp nhất thế giới +Chiếm 2/3 số người nhiễm HIV -Kinh tế: phát triển kém *Châu Mĩ la-tinh -Tự nhiên: +Khí hậu: xích đạo ẩm, nhiệt đới ẩm +Đất: phù sa, fleralit +Rừng: rừng xích đạo, nhiệt đới ẩm thường xanh +Khoáng sản: dầu khí, than, sắt, kim loại quý, kim loại màu -> Rất đa dạng và giàu có: thuận lợi cho phát triển công nghiệp khai khoáng, nông nghiệp nhiệt đới, lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp. -Dân cư: dân số đông, tăng nhanh. Chênh lệch giàu _nghèo đói , tỷ lệ người nghèo cao: 37%-> 62% -Kinh tế: +Tốc độ tăng không ổn định +Tổng GDP có sự chênh lệch +Nợ nước ngoài cao, nhiều nước không có khả năng trả nợ.

Bình luận (0)
Tran Dieu Linh
Tran Dieu Linh 17 tháng 10 2018 lúc 20:52

*Châu Phi: -Tự nhiên +Khí hậu: khô, nóng +Cảnh quan: hoang mạc và bán hoang mạc, xa van và xa van rừng-> thiếu nước, thiếu đất canh tác. +Khoáng sản: dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, kim cương, vàng, kim loại màu-> thu hút đầu tư nước ngoài, cạn kiệt nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường. +Nguồn tài nguyên rừng: rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm, rừng cận nhiệt đới khô. -Dân cư: +Dân số đông, tăng nhanh: 23%(2005)-> cao nhất thế giới +Tuổi thọ trung bình: 52 tuổi( 2005)-> thấp nhất thế giới +Chiếm 2/3 số người nhiễm HIV *Châu Mĩ la-tinh -Tự nhiên: +Khí hậu: xích đạo ẩm, nhiệt đới ẩm +Đất: phù sa, fleralit +Rừng: rừng xích đạo, nhiệt đới ẩm thường xanh +Khoáng sản: dầu khí, than, sắt, kim loại quý, kim loại màu -> Rất đa dạng và giàu có: thuận lợi cho phát triển công nghiệp khai khoáng, nông nghiệp nhiệt đới, lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp. -Dân cư: dân số đông, tăng nhanh. Chênh lệch giàu _nghèo đói , tỷ lệ người nghèo cao: 37%-> 62%

Bình luận (0)
Fɑɭυ
Fɑɭυ 17 tháng 10 2018 lúc 20:55

*Châu Phi: \(-\) Tự nhiên +Khí hậu: khô, nóng +Cảnh quan: hoang mạc và bán hoang mạc, xa van và xa van rừng-> thiếu nước, thiếu đất canh tác. +Khoáng sản: dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, kim cương, vàng, kim loại màu-> thu hút đầu tư nước ngoài, cạn kiệt nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường. +Nguồn tài nguyên rừng: rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm, rừng cận nhiệt đới khô. \(-\) Dân cư: +Dân số đông, tăng nhanh: 23%(2005)-> cao nhất thế giới +Tuổi thọ trung bình: 52 tuổi( 2005)-> thấp nhất thế giới +Chiếm 2/3 số người nhiễm HIV \(-\) Kinh tế: phát triển kém *Châu Mĩ la-tinh \(-\) Tự nhiên: +Khí hậu: xích đạo ẩm, nhiệt đới ẩm +Đất: phù sa, fleralit +Rừng: rừng xích đạo, nhiệt đới ẩm thường xanh +Khoáng sản: dầu khí, than, sắt, kim loại quý, kim loại màu → Rất đa dạng và giàu có: thuận lợi cho phát triển công nghiệp khai khoáng, nông nghiệp nhiệt đới, lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp. \(-\) Dân cư: dân số đông, tăng nhanh. Chênh lệch giàu _nghèo đói , tỷ lệ người nghèo cao: 37%-> 62% \(-\) Kinh tế: +Tốc độ tăng không ổn định +Tổng GDP có sự chênh lệch +Nợ nước ngoài cao, nhiều nước không có khả năng trả nợ.

Bình luận (0)
Bình Trần Thị
Bình Trần Thị 12 tháng 10 2016 lúc 22:04

khủng bố , xung đột sắc tộc và tôn giáo 

Bình luận (0)
Lê Thiên Anh
Lê Thiên Anh 1 tháng 4 2017 lúc 9:00

Ảnh hưởng:

- Về kinh tế:

+ Nền kinh tế của I-xra-en gặp nhiều trở ngại trong phát triển kinh tế vì chi phí cao cho các cuộc chiến tranh, xung đột với các nước A-rập trong đó có Pa-le-xtin.

+ Nền kinh tế của Pa-le-xtin kém phát triển, liên tục bị khủng hoảng 60% dân số sống nghèo khó, Liên hợp quốc thường xuyên phải trợ giúp

- Về xã hội:

+ Mâu thuẫn giữa người Do thái với người Pa-le-xtin và mâu thuẫn giữa đạo Hồi với đạo Do thái ngày càng tăng…

+ Tình trạng bất ổn về chính trị giữa hai quốc gia này.

* Để cùng phát triển hai nước cần phải:

- Công nhận và tôn trọng chủ quyền của nhau.

- Xóa bỏ tình trạng đói nghèo, tăng cường dân chủ

- Bình đẳng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bình luận (0)
Võ Đông Anh Tuấn
Võ Đông Anh Tuấn 1 tháng 4 2017 lúc 9:00

Ảnh hưởng:

- Về kinh tế:

+ Nền kinh tế của I-xra-en gặp nhiều trở ngại trong phát triển kinh tế vì chi phí cao cho các cuộc chiến tranh, xung đột với các nước A-rập trong đó có Pa-le-xtin.

+ Nền kinh tế của Pa-le-xtin kém phát triển, liên tục bị khủng hoảng 60% dân số sống nghèo khó, Liên hợp quốc thường xuyên phải trợ giúp

- Về xã hội:

+ Mâu thuẫn giữa người Do thái với người Pa-le-xtin và mâu thuẫn giữa đạo Hồi với đạo Do thái ngày càng tăng…

+ Tình trạng bất ổn về chính trị giữa hai quốc gia này.

* Để cùng phát triển hai nước cần phải:

- Công nhận và tôn trọng chủ quyền của nhau.

- Xóa bỏ tình trạng đói nghèo, tăng cường dân chủ

- Bình đẳng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bình luận (0)
Linh
Linh 24 tháng 10 2017 lúc 5:28

Nguyên nhân: có trữ lượng giàu mỏ lớn dễ bị thế lực bên ngoài kích động sự can thiệp của tư bản nước ngoài.

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 6 tháng 6 2017 lúc 16:51

Các vấn đề : - Mâu thuẫn quyền lợi đất đai , dầu mỏ , nguồn nước - Đình kiến dân tộc , tôn giáo , văn hóa - Sự can hiệp vụ lợi của các thế lực bên ngoài Cần giải quyết ngay vấn đề đói nghèo và chính trị vì để cho người dân sống được ổn định , có nơi được an cư lập nghiệp

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 6 tháng 6 2017 lúc 16:51

Đe doạ trực tiếp đời sống nhân dân Môi trường bị ảnh hưởng, suy thoái Kinh tế quốc gia giảm sút Mất ổn định chính trị quốc gia, khu vực và thế giới

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 6 tháng 6 2017 lúc 16:50

a) Dựa vào hình 5.8, hãy tính lượng dầu thô chênh lệch giữa khai thác và tiêu dùng của từng khu vực.

- Đông Á: - 11105,7 nghìn thùng/ngày.

- Đông Nam Á: - 1165,3 nghìn thùng/ngày.

- Trung Á: 669,8 nghìn thùng/ngày.

- Tây Nam Á: 15239,4 nghìn thùng/ngày.

- Đông Âu: 3839,3 nghìn thùng/ngày.

- Tây Âu: - 68660,8 nghìn thùng/ngày.

- Bắc Mĩ: - 14240,4 nghìn thùng/ngày.

b) Nhận xét về khả năng cung cấp dầu mỏ cho thế giới của khu vực Tây Nam Á.

Khu vực Tây Nam Á và Trung Á, Đông Âu dư thừa dầu thô, có khả năng xuất khẩu hoặc lọc thành dầu tinh để xuất khẩu. Các khu vực khác thiếu hụt, phải nhập dầu thô để lọc hoặc nhập dầu tinh để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 6 tháng 6 2017 lúc 16:48

- Các quốc gia thuộc Trung Á: Ca-dăk-xtan, U-dơ-bê-ki-xtan, Tuôc-mê-ni-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Tat-gi-ki-xtan, Mông cổ.

- Tuy diện tích nhỏ, nhưng Trung Á có vị trí địa lí mang tính chiến lược, nằm ở ngã ba của các châu lục, giàu tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ và khí tự nhiên.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN