Bài 5 : Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

L.Ai
Thượng sĩ -
20 tháng 1 lúc 20:15

Địa điểm

(múi giờ)

New York

(19)

London

(0)

Hà Nội

(7)

Tokyo

(9)

Sydney 

(10)

Giờ

17 h

22 h

5 h

7 h

8 h

Ngày

27/11

27/11

28/11

28/11

28/11

Bình luận (0)
Mr. Đăng Khoa (61)
20 tháng 1 lúc 20:00

Kinh tuyến đông là những kinh tuyến nằm bên trái kinh tuyến gốc 

 Thời gian trái đất tự quay hết một vòng quanh trục là 24h 

Bình luận (0)
L.Ai
Thượng sĩ -
20 tháng 1 lúc 20:01

Kinh tuyến đông là những kinh tuyến nằm 

a)Bên trái kinh tuyến gốc                       c)Bên phải kinh tuyến gốc 

b)Từ xích đạo đến cực bắc                    d)từ xích đạo đến cực nam

Thời gian trái đất tự quay hết một vòng quanh trục là 

a)24h          b)6h           c)365 ngày 6h          d)366 ngày

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
20 tháng 1 lúc 20:02

1) C

2) A

Bình luận (0)
stupidyuuna_
8 tháng 1 lúc 19:00

tỉ lệ bản đồ 1:200000

1 cm trên bản đồ =200000 cm ngoài thực tế

5 cm trên bản đồ = 1000000 cm ngoài thực tế

                            = 10 km ngoài thực tế

maybe là đáp án :)??? 

Bình luận (0)
SonGoku
8 tháng 1 lúc 18:56

10km

 

Bình luận (0)
Trâm Nelk
8 tháng 1 lúc 19:21

10 km 

Bình luận (0)

Ký hiệu là điểm 

Bình luận (0)
Phương Dung
Thượng tá -
23 tháng 12 2020 lúc 19:43
Nếu ti lệ bản đồ: 1: 5000 thì 5 cm trên bản đồ này sẽ ứng với khoảng cách thực địa là:

                             5cm X 5000 = 25000 cm = 0,25 km.

Nếu tỉ lệ bản đồ 1: 2000 thì 5 cm trên bản đồ này sẽ ứng với khoảng cách thực địa là:

                            5cm X 2000 = 10000 cm = 0,1 km.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
16 tháng 12 2020 lúc 20:50

Bản đồ nào cũng có ghi tỉ lệ ở phía dưới hay ở góc bản đồ. Dựa vào tỉ lệ bản đồ chúng ta có thể biết được các khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước thực của chúng trên thực địa.  

Bình luận (0)
Nguyễn Hồng Hạnh
22 tháng 11 2020 lúc 19:47

Bản đồ là hình thu nhỏ tương đối chính xác về một khu vực hay cả Trái Đất. Bản vẽ đơn giản miêu tả một không gian, địa điểm và hiển thị những thông số liên quan trực tiếp đến vị trí ấy có liên quan đến khu vực xung quanh.

Theo các nhà bản đồ: Bản đồ là sự miêu tả khái quát, thu nhỏ bề mặt Trái Đất hoặc bề mặt thiên thể khác trên mặt phẳng trong một phép chiếu xác định, nội dung của bản đồ được biểu thị bằng hệ thống ký hiệu quy ước.

Bản đồ thường dùng nhất trong địa lý. Theo nghĩa này bản đồ thường có hai chiều mà vẫn biểu diễn một không gian có ba chiều đúng đắn. Môn bản đồ là khoa học và nghệ thuật vẽ bản đồ.

Bản đồ còn là một khái niệm được sử dụng trong sinh học để biểu thị một hệ thống nào đó, ví dụ như bản đồ gien.

Bình luận (0)
Phạm Đoàn Ngọc Triết
24 tháng 11 2020 lúc 17:55

bản đồ là hình vẽ thu nhỏ tương đối chính xác về 1 khu vực hay toàn bộ bề mặt trái đất

Bình luận (0)
Linh🍄
15 tháng 11 2020 lúc 18:06

Nửa cầu Đông là gì?

Trả lời:

- Bên phải kinh tuyến gốc là nửa cầu đông (Đông bán cầu) Nửa cầu Tây là gì?

Trả lời:

- Bên trái kinh tuyến gốc là nửa cầu Tây (Tây bán cầu)

Nửa cầu Bắc là gì?

Trả lời: - Nằm ở hướng bắc của đường xích đạo và hướng bắc của mặt phẳng hoàng đạo.

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
15 tháng 11 2020 lúc 19:24

Nửa cầu Đông là gì?

Trả lời:

- Bên phải kinh tuyến gốc là nửa cầu đông (Đông bán cầu) Nửa cầu Tây là gì?

Trả lời:

- Bên trái kinh tuyến gốc là nửa cầu Tây (Tây bán cầu)

Nửa cầu Bắc là gì?

Trả lời: - Nằm ở hướng bắc của đường xích đạo và hướng bắc của mặt phẳng hoàng đạo.

Bình luận (0)
Huy Hoàng Đào
15 tháng 11 2020 lúc 19:35

- Bên phải kinh tuyến gốc là nửa cầu đông (Đông bán cầu)

- Bên trái kinh tuyến gốc là nửa cầu Tây (Tây bán cầu) - Nằm ở hướng bắc của đường xích đạo và hướng bắc của mặt phẳng hoàng đạo.

☯☢học tốt nha!!

Bình luận (0)
phạm trần quang phát
15 tháng 11 2020 lúc 9:37

ta lấy 5.100.000=500.000 cm=5km

5.500.000=25.000.000=25km

Bình luận (0)
Phạm Đoàn Ngọc Triết
22 tháng 11 2020 lúc 19:41

1:1.000.000 thì 5cm trên bản đồ sẽ =50km ở thục địa

1:5.000.000 thì 5cm trên bản đồ sẽ =250km ở thục địa

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
15 tháng 11 2020 lúc 9:29

Đối với bản đồ có tỉ lệ 1:100 000 thì 5 cm trên bản đồ ứng với độ dài ngoài thực địa là:

5 x 100 000=500 000(cm)=5(km)

Đối với bản đồ có tỉ lệ 1:500 000 thì 5 cm trên bản đồ ứng với độ dài ngoài thực địa là:

5 x 500 000= 2 500 000(cm)= 25(km)

Bình luận (0)
mikusanpai2k9
Thượng sĩ -
4 tháng 11 2020 lúc 12:00

kí hiệu điểm

kí hiệu đường

kí hiệu diện tích

Địa lí 6 Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

Bình luận (0)
mikusanpai2k9
Thượng sĩ -
4 tháng 11 2020 lúc 12:01

Địa lí 6 Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN