Bài 5: Hình chiếu trục đo

Cao Minh Nhật
26 tháng 3 2019 lúc 14:57

Bạn phải chụp 2 trong 3 hình chiếu thì mới vẽ được nhé!

Bình luận (0)
Cao Minh Nhật
26 tháng 3 2019 lúc 14:50

Bạn phải đưa hình lên thì mọi người mới chỉ bạn đc chứ!

Bình luận (0)
Cao Minh Nhật
26 tháng 3 2019 lúc 14:56

Vì tất cả các đường vẽ theo cũng chiều(cùng góc) là song song (Gần như thôi nhé)

vd hình dưới 2 đường mũi tên chỉ là // với nhau nekBài 5: Hình chiếu trục đo

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN