Bài 5. Cấu hình electron. Nguyên tử

Nguyễn Ngọc Lộc
Nguyễn Ngọc Lộc CTV 30 tháng 12 2020 lúc 21:51

\(Na^+:1s^22s^22p^6\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 22 tháng 12 2020 lúc 22:03

a) Cấu hình: 12A: \(\left[Ne\right]3s^2\)

                     B: \(\left[Ne\right]3s^23p^4\)   

b)

- Vị trí của A:

+) Nằm ở ô thứ 12

+) Thuộc chu kì 3

+) Thuộc nhóm II A

- Vị trí của B:

+) Nằm ở ô thứ 16

+) Thuộc chu kì 3

+) Thuộc nhóm VI A

c) 

A là kim loại

B là phi kim

 

Bình luận (0)
Alan Walker
Alan Walker 29 tháng 11 2020 lúc 22:45

a, X: \(1s^22s^22p^63s^23p^2\)

b,Y:\(1s^22s^22p^63s^23p^63d^54s^1\)

c, X:\(1s^22s^22p^63s^1\)

Bình luận (0)
Hoàng Thúy An
Hoàng Thúy An CTV 17 tháng 10 2020 lúc 20:43

a) CH e : \(^{1s^22s^22p^63s^23p^2}\)=> có 14 e=14p

b) Z=e=p=14

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN