Bài 49. Quần xã sinh vật

Vũ Phương Anh
4 tháng 5 lúc 19:59

1. Cỏ→sâu ăn lá→châu chấuvi sinh vật.

2. Cỏ→sâu ăn lá→ếchvi sinh vật.

Bình luận (0)
Linh Linh
4 tháng 5 lúc 20:01

-cây cỏ→sâu ăn lá→châu chấu→vi sinh vật

-cây cỏ→châu chấu→ếch→rắn→vi sinh vật

Bình luận (0)
Mai Hiền
12 tháng 4 lúc 15:02

undefined

Bình luận (0)
Mai Hiền
5 tháng 4 lúc 9:47

undefined

Bình luận (0)
Bánh Bao Đen
5 tháng 4 lúc 20:11

 Rong biển -> cá bé -> mực -> cá lớn -> vi sinh vật phân giải  ☠  

 

 

Bình luận (0)
Mai Hiền
5 tháng 4 lúc 9:49

undefined

Bình luận (0)
Hiiiii~
17 tháng 4 2017 lúc 21:23

Cân bằng sinh học trong quần xã biểu hiện ở số lượng cá thể sinh vật trong quần xã luôn luôn được không chế ở mức độ nhất định (dao động quanh vị trí cân bằng) phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sông của môi trường.

Bình luận (0)
Quỳnh
20 tháng 4 2017 lúc 20:25

Cân bằng sinh học trong quần xã biểu hiện ở số lượng cá thể sinh vật trong quần xã luôn luôn được không chế ở mức độ nhất định (dao động quanh vị trí cân bằng) phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sông của môi trường

Bình luận (0)
Trần Thị Ngọc Trâm
21 tháng 4 2017 lúc 15:20

-Cân bằng sinh học trong quần xã biểu hiện ở số lượng cá thể sinh vật trong quần xã luôn luôn được không chế ở mức độ nhất định (dao động quanh vị trí cân bằng) phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sông của môi trường

-VD:Trong một HST rừng, thực vật lấy dinh dưỡng từ đất tổng hợp thành chất hữu cơ. Chất hữu cơ này đủ để một phần nuôi dưỡng phát triển cây, một phần nuôi động vật ăn thực vật trong rừng, một phần rơi rụng, trả lại màu cho đất. Ðộng vật ăn thực vật phát triển vừa đủ để tiêu thụ hết phần thức ăn thiên nhiên dành cho nó. Phân, xác động vật và lá rụng, cành rơi trên mặt đất được vi sinh vật phân huỷ hết để trả lại cho đất chất dinh dưỡng nuôi cây. Do vậy đất rừng luôn màu mỡ, giàu chất hữu cơ, nhiều vi sinh vật và côn trùng, cây rừng...

Bình luận (0)
Linh Linh
29 tháng 3 lúc 21:44

cỏ thỏ châu chấu cáo rắn ếch nhái hổ vi sinh vật

Bình luận (0)
Mai Hiền
30 tháng 3 lúc 10:45

undefined

SVTT bậc 1: thỏ, dê, châu chấu

SVTT bậc 2: cáo, ếch, nhái

Bình luận (0)
Quang Nhân
28 tháng 3 lúc 19:49

 Thông thường, chúng ta bóc quýt bằng tay vì vỏ quýt đa số là mỏng. Nhưng đôi khi, có những quả quýt vỏ hơi dày thì chúng ta có thể dùng móng tay nhọn để bóc. 

Bình luận (0)
Linh Linh
28 tháng 3 lúc 19:50

nghĩa đen

chúng ta bóc quýt bằng tay vì vỏ quýt đa số là mỏng. Nhưng đôi khi, có những quả quýt vỏ hơi dày thì chúng ta có thể dùng móng tay nhọn để bóc.

Bình luận (0)
Linh Linh
25 tháng 3 lúc 22:09

cỏ → thỏ → sói  → vi khuẩn 

sv sản xuất: cỏ

sv tiêu thụ: thỏ, sói

sv phân giải: vi khuẩn

Bình luận (0)
Puo.Mii (Pú)
25 tháng 3 lúc 22:28

Chuỗi thức ăn:
lá ngô → châu chấu → ếch → xác chết bị phân hủy → chất bón cho cây ngô.
Sinh vật sản xuất (sinh vật tự dưỡng): lá ngô
Sinh vật tiêu thụ (sinh vật dị dưỡng): châu chấu, ếch
Sinh vật phân hủy: vi khuẩn dị dưỡng, nấm phân hủy chất hữu cơ thành vô cơ (chất bón cho cây ngô)

Bình luận (0)
Thu Thủy
25 tháng 3 lúc 21:52

Khi đàn quá đông ,nhu cầu về nơi ăn , chỗ ở trở nên thiếu thốn , môi trường bị ô nhiễm ta cần phải tách đàn , cung cấp đầy đủ thức ăn cho chúng kết hợp vệ sinh môi trường sạch sẽ , tạo điều kiện cho vật nuôi phát triển tốt .

Bình luận (0)
FG★Đào Đạt
25 tháng 3 lúc 21:54

 Để giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật người ta thường áp dụng biện pháp sau:Khi đàn quá đông, nhu cầu về thức ăn, chỗ ở trở nên thiếu thốn, môi trường bị ô nhiễm ta cần tách đàn, cung cấp đầy đủ thức ăn cho chúng kết hợp vệ sinh môi trường sạch sẽ, tạo điều kiện cho vật nuôi phát triển tốt.

 
Bình luận (0)
Chung Lương
25 tháng 3 lúc 21:55

cân bằng về thức ăn và số lượng cá thể đực,cái

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN