Bài 49 : Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 22 tháng 6 2020 lúc 20:08

Đáp án:

Pa-pua Niu Ghi-nê.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 22 tháng 6 2020 lúc 8:23

- Trình độ phát triển không đồng đều giữa các nước.

+ Thu nhập bình quân đầu người: Cao nhất là Ô - xtrây - li - a; thấp nhất là Pa - pua, Niu - gi - nê

+ Cơ cấu thu nhập quốc dân: Ô - xtrây - li - a và Niu - di - len có cơ cấu nông nghiệp thấp, công nghiệp và dịch vụ chiếm tỉ trọng cao. Các nước còn lại có tỉ trọng nông nghiệp cao, là những nước đang phát triển.

- Các nước phát triển nhất là Ô - xtrây - li - a, Niu - di - len.

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 16 tháng 6 2020 lúc 5:39

Kinh tế phát triển không đều : - Ôxtrâylia và Niu Di-len là hai nước có nền kinh tế phát triển. + Các ngành công nghiệp: khai khoáng, chế tạo máy, điện tử, chế biến thực phẩm… + Các nông sản xuất khẩu: lúa mì, thịt bò, thịt cừu… - Các nước còn lại là những nước đang phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào du lịch và khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu (khoáng sản, nông sản, hải sản, gỗ..)

Bình luận (0)
Ryoran Nho
Ryoran Nho 14 tháng 6 2020 lúc 8:10

Ở Ô-xtrây-li-a: chủ yếu xuất khẩu len, lúa mì, thịt trâu, bò, cừu, các sản phẩm từ sữa,...

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 6 tháng 6 2020 lúc 15:24

- Trình độ phát triển không đồng đều giữa các nước.

+ Thu nhập bình quân đầu người: Cao nhất là Ô - xtrây - li - a; thấp nhất là Pa - pua, Niu - gi - nê

+ Cơ cấu thu nhập quốc dân: Ô - xtrây - li - a và Niu - di - len có cơ cấu nông nghiệp thấp, công nghiệp và dịch vụ chiếm tỉ trọng cao. Các nước còn lại có tỉ trọng nông nghiệp cao, là những nước đang phát triển.

- Các nước phát triển nhất là Ô - xtrây - li - a, Niu - di - len.

tham khảo nhé!

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN