Bài 48. Luyện tập: Rượu etylic, Axit axetic và Chất béo - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. X là hỗn hợp gồm metan và etilen dẫn X qua bình nước brom dư thấy có 8 gam brom tham gia phản ứng. Khí thoát ra khỏi bình đem đốt cháy hoàn toàn rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình nước vôi trong thấy có 15g kết tủa.

a)Viết các phương trình phản ứng xảy ra ?

b) tính % thể tích các chất trong X ?

2. Tính khối lượng axit axetic thu được khi lên men 4.6g rượu etylic, biết hiệu suất lên men của phản ứng lên men giấm là 80% ?

3.Đốt cháy hoàn toàn 4.48 lít hỗn hợp A gồm metan và etylen thu được 21,12g khí cacbonic.

a) Tính thành phần % theo thể tích, % theo khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp?

b) Dẫn hỗn hợp trên vào dung dịch nước brom dư. Hỏi sau phản ứng khối lượng dung dịch brom thay đổi như thế nào ?

( tăng hay giảm bao nhiêu gam ?)

4. Cho 80 g axit axetic tác dụng với 23g rượu etylic thu được 33 etyl axetat. Tính hiệu suất phản ứng este hóa ?

5. Dẫn 6.72 lít khí etylen vào nước trong điều kiện thích hợp thu được 34,5 ml rượu 30 độ (D rượu = 0.8 g/ml ). tính hiệu suất sau phản ứng . ?

6. Từ tinh bột người ta sản xuất ra rượu etylic theo 2 giai đoạn :

a. (-C6H10O5-)n ---> C6H12O6 Hiệu suất h1= 70%

b. C6H12O6 ---> C2H5OH Hiệu suất h2= 60%

- Viết phương trình hóa học ?

- Tim khối lượng rượu etylic thu được từ 1 tấn tinh bột ?

7. Đốt cháy hoàn toán 6g hợp chất hữu cơ A thu được 13,2g khí CO2 và 7,2g nước. Xác định công thức phân tử của A biết khối lượng mol là 60g/mol. Viết các công thức cấu tạo có thể có từ công thức phân tử trên?

ANH CHỊ GIÚP ĐỠ E ĐI Ạ <3 E CẢM ƠN ĐỀ CƯƠNG MAI CÔ BẮT NỘP ROI EM CẢM ƠN ANHHH CHỊ NHIỀU Ạ !

Được cập nhật 11 tháng 6 lúc 4:23 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.